... økseskaft

Slutreplik til oberst Nils Berg fra oberst, cand. psych. B. O. Jakobsen, der oplyser, at han i en vis forstand forlængst er »stået af«.

 

Det er altid godt at blive enige til sidst, selv om enigheden her er om at holde op, mens legen er nogenlunde god.

Når oberst Berg ikke formår at se den inderlige sammenhæng mellem det, der er »oppe i tiden« - og som han selv finder interessant - så formår jeg ikke at sætte sensitivity-training ind i en for Nils Berg forståelig context, for at bruge hans eget udtryk. Men det er efterhånden også unødvendigt at læse lærde værker og prøve på at følge med i, hvad der sker i de kredse, hvorfra det, der er »oppe i tiden«, udgår. Det er også et ganske overflødigt arbejde at lede efter fordækte mål og formål, at søge at afdække maskerede ideologier og at påvise politisk infiltration. Man kan indskrænke sig til at læse B.T., f. eks. fra dagene omkring den 21. september, for at blive klar over, at der er tale om en tilståelsessag. Her skriver nemlig amanuensis, mag. art. Niels Egebak i en polemik med Morten Pedersen under overskriften: »Objektiv videnskab - gammeldags begreb« bl. a. følgende: »... at enhver videnskabelig undersøgelse manifesterer sig en ideologi, oftest en ubevidst ideologi - en falsk bevidsthed - som den, som autentisk videnskab (hvad det så ellers er? Forf. anm.), burde prøve at bevidstgøre.« Og videre: »Begrebet »objektivitet« er (imidlertid) i sig selv et begreb i en ideologi. Nemlig positivismen, der foruden at være en videnskabsopfattelse, som indtil fornylig var stort set eneher- skende i den vestlige verden, på samme måde som alle andre videnskabelige opfattelser (den dialektiske materialisme, f.eks.) opstiller sine præmisser (hypoteser) ud fra ønsket om at opnå visse på forhånd opstillede mulige resultater og afkræfte andre.«

Hertil svarer Morten Pedersen bl. a., at »det nyeste« i videnskaben åbenbart er at arbejde baglæns, altså f. eks. ved at bekræfte, hvad vi véd i forvejen eller den opfattelse, vi ønsker andre skal have om tingene. Og så er det altså, at jeg med sindsro kan tilslutte mig Nils Bergs ønske om at »stå af« og tilføje, at det er længe siden, jeg var med på vognen, men at jeg har taget et stade på et af de allernederste trin af den tankebygning, hvorpå den europæiske kultur hviler, og hvortil også Auguste Comte, sociologiens fader, ydede store bidrag. 

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:
PDF iconmilitaert_tidskrift_100_aargang_nov.pdf

Litteraturliste

Del: