Øjenvidner 1914-1918 – Sønderjyske Soldaters Beretninger

Anmeldt af Adam Steen Petersen

Forord af Inge Adriansen. Øjenvidner 1914-1918 – Sønderjyske Soldaters Beretninger. Forlag: Lindhardt og Ringhof, 2014. 256 sider

 

Foto: Saxo.com

Foreningen af Dansksindede Sønderjydske Krigsdeltagere 1914-1918” (forkortet ”DS”) eksisterede fra 1936-1988 og var, som Inge Adriansen beskriver det i forordet til denne bog, speciel. Denne havde ikke et militært præg, som det ellers ofte er tilfældet med sådanne, og medlemmerne bar hverken ordner eller faner til medlemsmøder og fester. Dette var en reaktion på 1920ernes og 1930ernes meget militaristiske tyske veteranforeninger. De dansksindede, der havde gjort tysk krigstjeneste var også meget præget af deres oplevelser, og havde på samme måde behov for i fællesskab at dele deres oplevelser med hinanden, men havde ikke nødvendigvis behov for at gøre dette i fællesskab med deres tidligere kolleger syd for grænsen. De dansksindedes forening var på mange måder antimilitaristisk, og ønskede ikke at fremtidige generationer måtte udsættes for samme oplevelser, som medlemmerne havde gennemgået under den Første Verdenskrig. 

Foreningen udgav de såkaldte ”DSK årbøger”, som siden har været vitale for både forskere og andre interesserede som kildemateriale til soldaternes krigsoplevelse. De forskellige soldater med deres forskellige udgangspunkter bidrog her med dagbogsoptegnelser, breve og erindringer vedrørende deres oplevelser på de forskellige fronter og ved de forskellige våbenarter i den tyske hær. Adriansens samling af ”de stærkeste” af disse fortællinger vidner om krigens globale karakter, illustreret ved at vi her befinder os på både Vest- og Østfronten, Balkan og Atlanterhavet. 

Den særlige danske krigsoplevelse i krigen ses hos dem, der opholdt sig ved fronten sammen med mange andre danske. Mange kammeratskaber ses imidlertid også imellem danske og etnisk-tyske soldater, og illustrerer, at forskelligt sindelag ikke nødvendigvis har hindret dem i at opstå. Kritikken af Tyskland fokuserer mere på Tyskland som politisk enhed og på hærledelsen. Det er herudover vigtigt at holde sig for øje, at de dansksindede, som meldte sig ind i DSK helt givet har været blandt de mest dansksindede af alle de sønderjyder som deltog i krigen, og at de mange erindringer er blevet farvet af den efterfølgende historie, hvor opfattelsen af Tyskland ikke har været bedre. Dette ses også ses i nogle af soldaternes erindringer, hvor det tydeliggøres, at 1940 også optræder som en referenceramme til den tyske ”natur”.

Med sådanne ”forbehold” i baghovedet, er bogen yderst interessant læsning. Som forventet optræder de ”klassiske” grufulde skyttegravsbeskrivelser i bogen. Til trods for at man ved læsning af de mange ny- og genudgivelser af frontberetninger i anledning af 100-året for krigens udbrud, efterhånden måske kan synes at have læst nok herom, kan gruen stadig overraske og forfærde, og man oplever inderligt at føle med de stakkels landmænd, studenter og lignende, som befinder sig så uendeligt langt fra hjemmet omringet af død og ødelæggelse. Andre ”klassiske” aspekter af krigen opleves også af de dansksindede, hvor én eksempelvis beskriver deltagelse i henrettelsen af civile belgiere, mistænkt for spionage. 

Der berettes også om, hvordan officerer i krigens sidste tid bliver skudt at deres egne tropper, hvis de prøver at forhindre dem i at trække sig tilbage fra fronten eller at skaffe sig mad fra depoterne. Den tyske hærs totale sammenbrud illustreres herigennem, hvorved dolkestødslegenden mildest talt undergraves. En sønderjyde i den tyske marine beskriver matrosernes mytteri i efteråret 1918, hvor besætningernes tætte fællesskab betød, at de var i stand til at bremse de tyske linjeskibes meningsløse jagt på en ”ærefuld” død. 

Andre kæmpede i de tyske ubåde, hvor Heinrich Petersen beretter om sænkning af både amerikanske, japanske og portugisiske skibe, imens et svensk bliver skånet, da det tilsyneladende har forsyninger til Tyskland. Sådanne perspektiver er interessante og giver indtryk af den globale krig som 1. Verdenskrig også var.
 Krigens mange ofre gør, at nogle af soldaterne tilskriver de højere magter deres nærmest usandsynlige held, imens andre rystes af meningsløsheden. Én af soldaterne reflekterer over sine oplevelser, og konkluderer interessant nok, at selvom han tilsyneladende har spildt tre år af sit liv ved fronten, har han nu nok alligevel erhvervet sig kompetencer og erfaringer, som måske kan bruges i fremtiden, til trods for at disse ikke er relateret til hans erhverv. Bl.a. har han set værdien af et godt kammeratskab, såvel som ”hvad streng disciplin og mandstugt kan udrette, men også, hvad tøjlesløshed og uorden kan føre til”

Man kunne som læser godt have ønsket, at Adriansen havde placeret de forskellige beretninger kronologisk i forhold til krigens gang. Herudover opleves det helt naturligt at den litterære kvalitet er svingende i kraft af de forskellige uddannelsesniveauer og sociale baggrunde, som nordslesvigerne nødvendigvis måtte have. Man ønsker ofte at kunne læse mere fra den enkelte soldat, men begrænses naturligt nok i Adriansens format. Hvis man er interesseret i at læse årbøgerne, er det imidlertid glædeligt, at disse ved samme lejlighed også er blevet udgivet af Lindhardt og Ringhof. Dog kun som e-bøger, men til en lavere pris.
Adriansens udvalg af DSK-beskrivelserne må siges at være velvalgte og gribende.  Bogen indledes kort og informativt, og soldaternes vidnesbyrd får herefter lov til at stå alene.

Det virker og det er nok.

Bogen kan anbefales for alle som vil mærke krigen fra soldaternes eget perspektiv.

Del: