O. A. Hedegaard: Landsknægtene i Danmark i det 16. århundrede.

Overfenrik Hedegaard, der tidligere har skrevet en bog om danske heraldiske offi- cers-exlibris, har med denne bog igen bidraget med en lille perle for den militære bogsamler. Bogen er et bredt anlagt populær-viden- skabeligt bidrag til udbredelse af kendskabet til det 16. århundredes landsknægtemilieu. Tonen anslås straks ved den indledningsvise gengivelse af Holger Drachmanns saftige Landsknægtens Vise. Efter en kort oversigt over de nationale styrker føres læseren ind i dagliglivet i lejren og i felten, man hører om lønninger og om feltskærertjenesten, samt våben, udrustning og faner og estandarter. Endelig gives en oversigt over befalingsmandskorpset. Selv om sproget visse steder kan forekomme vel tungt, giver bogen en levende indføring i landsknægtens verden, der så sandelig ikke var nogen dans på roser. Bogen er rigt illustreret og fremtræder i overordentlig smukt tryk og tilrettelæggelse. Den er forsynet med en omfattende litteraturfortegnelse.

K. V. Nielsen.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon o._a._hedegaard_landsknaegtene_i_danmark_i_det_16._aarhundrede._.pdf

Del: