Nedrustningsudvalgets beretning 1965.

Det i 1961 nedsatte nedrustningsudvalg, med den opgave at følge udviklingen i nedrustningssagen, har udsendt sin årlige rapport over den internationale udvikling med hensyn til nedrustningen i 1964. I 15 bilag er anført de vigtigste dokumenter og taler af ledende statsmænd omhandlende nedrustningsspørgsmålet. Rapportens sidste bilag giver en oversigt over betydende litteratur vedrørende nedrustningsspørgsmål.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

PDF icon nedrustningsudvalgets_beretning_1965.pdf

Del: