Når Gud sender krige… og folk sender breve

Anmeldt af Poul Grooss

”Når Gud sender krige… og folk sender breve” af Nina Emilie Hansen. Udgivet på Forlaget Ådalen, Egå i november 2008. www.forlagetaadalen.dk. 324 sider illustreret. Pris kr. 299.

Foto: Arnoldbusck.dk

Læseren præsenteres for forfatterens mormor og morfar, som blev gift i 1910. Hun var født Chrestine Petersen og han hed Mathias Nygaard. De boede syd for Kongeåen, ved Sommersted lidt vest for Christiansfeld. Selv om de var fra dansksindede familier, var de tyske statsborgere. Han var malermester og hun havde været i huset. Da Den første Verdenskrig brød ud, blev han indkaldt med det samme. Det var syv år efter, han havde afsluttet sin toårige værnepligt i et preussisk regiment. Hun sad tilbage med tre små børn og skulle overtage driften af malervirksomheden.

Forfatteren har haft adgang til en kasse med 1.000 breve og postkort, som Chrestine og Mathias har sendt til hinanden. Langt de fleste af dem stammer fra perioden 1914 – 1916, hvor han er i krig. De skrev til hinanden omtrent hveranden dag. Brevvekslingen er interessant set fra flere synspunkter. Det er dels en skildring af hans liv og oplevelser ved fronten, dog lettere forskønnet, da han ikke ville forurolige hende. Hun fortæller om dagligdagen, børnenes opvækst, hvem der kommer på besøg etc. Brevteksterne er lidt naive. Chrestine har ikke gået meget i skole. De er begge stærkt religiøse med baggrund i Indre Mission, som står stærkt i lokalbefolkningen.

Brevene tegner også et godt tidsbillede, hvor yngre læsere måske ville undre sig lidt over mangel på mobiltelefoner, telefoner, biler etc. Dagligdagen har været hård og levestandarden lav. Som soldat kom Mathias hjem to gange i løbet af de mere end to år, han var i krig. I oktober 1916 bliver han såret og dør efterfølgende af koldbrand på et felthospital i Nordfrankrig, og Chrestines første underretning om dødsfaldet er et postkort, hun får retur med stemplet ”Zurück”. Det stempel blev brugt, når modtageren var afgået ved døden! Et brev fra den tyske feltpræst tegner et billede af datidens forhold til Gud, kejser og Vaterland. Chrestine bliver krigsenke og sidder tilbage med tre små børn.

Forfatteren har gjort meget ud af at forklare såvel brevteksterne og forhold, som den moderne læser måske ikke helt er vidende om, blandt andet om hvorfor de dansksindede sønderjyder deltog i krigen, og hvem der ikke blev indkaldt. Desuden har hun suppleret med relevante oplysninger om krigens gang. Det er blevet til en interessant bog om forholdene i Nordslesvig i tiden før og under Den første Verdenskrig. Endelig fører forfatteren trådene op til nutiden. Chrestine kommer i 1959 på sin første udenlandsrejse, hvor det lykkes for familien at lokalisere Mathias grav i Nordfrankrig.
 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.2_2009_1.pdf

Del: