Mr. Babbage's Secret. The tale of a Cypher - and APL. - Boganmeldelse

Ole Immanuel Franksen:
Mr. Babbage's Secret. The tale of a Cypher - and APL.
Strandbergs Forlag, juni 1984. 320 s. inkl. ill

Mr. Babbage er den engelske matematikprofessor Charles Babbage (1792-1871). Han er i dag nok mest kendt for sin »Difference Engine«, der kunne udføre automatiske beregninger, og sine ideer til en »Analytical Engine«, der kunne udføre såvel aritmetiske som logiske operationer. Han skabte derved grundlaget for nutidens datamaskiner. Han var på mange måder et geni og interesserede sig for meget forskelligt, bl.a. også for koder og kryptografering. Det er i denne interesse professor Ole Immanuel Franksen tager sit udgangspunkt.
Forfatteren er professor ved Danmarks Tekniske Højskole og har en bred international baggrund. Hans interesse for Babbage opstod, da han i 1965 i forbindelse med indvielsen af NEUCC blev bedt om at skrive en populær bog om udviklingen af datamaskiner, fra abacus til digital datamat. Studierne af Babbage papirer og ideer skabte sammen med Franksens interesse for APL den idé, at arbejdet med at kode og dekode skriftlige meddelelser ville være et godt og fængslende grundlag for undervisning i APL. Jeg vil så tilføje, for indføring i databehandling i al almindelighed.
Bogen indledes med et forord af Herman H. Goldstein, Institute for Advanced Study, Princeton NJ. Forordet indeholder bibliografiske oplysninger om forfatteren og giver lidt af baggrunden for bogen. Derefter introduceres Babbage og hans interesser i en kort prolog, hvorefter der er en grundig gennemgang af kodesystemer og dermed beslægtede og affødte spørgsmål. Gennemgangen er delt i 3 afsnit:
 

  • The Philosophy of Decyphering
  • Between Mathematies and Reality
  • A Conservation Law of the Message.

I hvert afsnit tages udgangspunkt i Babbage ideer og arbejde, hvorefter forfatteren i afgrænsede artikler beskriver forskellige kode- og kryptograferingsmetoder, fortæller om deres baggrund og giver eksempler på deres anvendelse. Det enkelte afsnit afsluttes med »APL Terminal Sessions«, hvor kodning/de- kodning er omsat til APL-programmoduler. APL-eksemplerne indeholder kommentarer, så de også kan forstås af læsere, der ikke er fortrolige med APL. Bogen afsluttes med en kort epilog og med noter og referencer. Note- og referencesystemet er omfattende og godt.
Bogen indeholder ikke noget personregister, hvilket er en mangel, når der omtales og refereres til ganske mange personer. Bogen viser med stor tydelighed, at forfatteren lige som Babbage - har mange forskelligartede interesser og stor viden på mange områder. Han fører læseren langt omkring - fra f.eks. runealfabeter til APL - uden at tabe emnet, skriftkoderne, af sigte.
Bogen vil, fordi den i sin causerende form skaber en sammenhæng mellem spørgsmål, der tilsyneladende intet har til fælles, - være udbytterig læsning for mange, og det uanset om man interesserer sig for så forskellige ting som kryptografering, matematikkens historie, edb, personhistorie eller APL. Bogen er således i Mr. Babbage ånd.

KHP

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_114_aargang_jan.pdf

 

Litteraturliste

Del: