Motortorpedobådene af FLYVEFISKEN-klassen

Anmeldt af Poul Grooss

Tom Wismann. Udgivet af forlaget Steel & Stone Publishing den 10. august 2010. Kan bestilles på www.flaadensskibe.dk eller tlf. 22 87 20 29 (aften) eller indkøbes i Nyboder Boghandel. 48 sider illustreret. Pris kr.120.

Foto: Motortorpedobåden Sehested. Wikipedia.dk

Heftet om FLYVEFISKEN-klassen er nr. 6 i serien om Flådens Skibe, og det er som de fleste i serien skrevet af maskinmester Tom Wismann. Som professionel har han en særdeles stor indsigt i skibsbygning og maskineri, og det er en fornøjelse at læse hans små bøger. Indledningsvis fortæller han om baggrunden for bygningen af de første motortorpedobåde under Den første Verdenskrig, og derpå om deres introduktion i den danske flåde efter 1945.

FLYVEFISKEN-klassen blev bygget på de gode erfaringer man havde med de tyske Schnellboote eller E-Boats, hvoraf man overtog 20 i årene efter krigen. De er stort set kopier af de tyske både, men der blev indført enkelte forbedringer. Der blev bygget seks i alt under et amerikansk våbenhjælpeprogram. Tre skrog blev bygget i Frederikssund og tre på Orlogsværftet, men alle bådene blev færdigudrustet på Orlogsværftet i perioden 1954 – 1955. Bogen beskriver meget nøje, hvorledes en sådan båd blev bygget.

Senere følger beskrivelse af bådenes operative indsættelse, våbensystemer, dagliglivet om bord, kollisioner etc. Alt i alt et godt bidrag til væsentligt indblik i efterkrigstidens flåde.

Forfatteren har forsynet bogen med et velvalgt og righoldigt billedmateriale, hvoraf enkelte er i farver. Der er desuden kopi af tegninger samt ”Orlogsværftets datablad” for skibstypen. Endelig er der en kort beskrivelse af hver af bådenes levnedsløb. Hvis anmelderen virker overstrømmende i sin begejstring for bogen, kunne det muligvis skyldes en fortid som skibschef i en af bådene.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.3_2010.pdf

Del: