Minestrygerne af VIG-klassen

Anmeldt af Poul Grooss

”Minestrygerne af VIG-klassen” af Lars Jordt. Udgivet af forlaget Steel & Stone Publishing, Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsinge i december 2008. Kan rekvireres på www.flaadensskibe.dk eller tlf. 48 79 70 28 (aften). 48 sider illustreret. Pris kr. 110 incl. moms og forsendelse.

Foto: Forsvaret.dk

Det er skrevet af skibsingeniør Lars Jordt, hvis far i øvrigt var chef for tegnestuen på Orlogsværftet, da de fire lægtvandsminestrygere (minestrygere, som stryger miner på lave vanddybder) af VIG-klassen blev tegnet og bygget på værftet mellem 1959 og 1962. Der er tale om en skibstype, som formentlig er mindre kendt uden for flåden. De fire enheder havde krigsmæssige opgaver som minestrygere, men de blev anskaffet i en tid, hvor der stadig var minefare i danske farvande. I løbet af skibenes levetid blev de sidste ruter strøget, og efterfølgende blev skibstypen lagt op og senere afhændet.

VIG-klassen kom til at indgå i Cost-Sharing-programmet. Her betalte den amerikanske regering hver anden enhed, og de pågældende enheder hejste derfor først amerikansk flag, hvorefter de blev overdraget til Danmark. Det fremgår blandt andet af det fyldige billedmateriale. Ligeledes er der gjort en del ud af beskrivelsen af skibenes bygning. Som minestrygere blev der især stillet ganske særlige og høje krav til den magnetiske signatur.

Bogen er forsynet med originale tegninger og kopi af Orlogsværftets datablad for skibstypen. Læseren bliver orienteret om principperne for minestrygning. Der er desuden kildehenvisninger, oplysninger om skibenes våbenskjolde, skibscheferne og meget mere. Den ledsagende tekst fortæller såvel om de tekniske oplysninger som om de daglige hændelser om bord. De ledsagende fotos beskriver også på udmærket vis, hvorledes forholdene ombord var for besætningen.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.2_2009_1.pdf

Del: