Minestrygerne af MR-/NÆS-klassen

Anmeldt af Poul Grooss

Lars Jordt. Udgivet af forlaget Steel & Stone Publishing den 9. januar 2011 som nr. 8 i serien ”Flådens Skibe”. Kan bestilles på www.flaadensskibe.dk eller tlf. 22 87 20 29 (aften) eller indkøbes i Nyboder Boghandel. 48 sider illustreret. Pris kr.100 + porto.

Kilde: bibliotek.kk.dk

Forfatteren har en omfattende indsigt i minestrygningsenheder, og han har blandt andet holdt foredrag om VIG-klassen og udgivet hæfte nr. 5 i serien om ”Flådens Skibe”.

Minestrygerne af MR- eller NÆS-klassen udførte en stor del af den minestrygningsoperation, som var nødvendig i danske farvande efter krigen, og som faktisk varede helt frem til omkring 1970. Disse skibe indgik i Flådens tal fra 1945, og den sidste udgik i 1962. Der var ikke så meget ”glamour” over minerydningen i danske farvande. Det var hårdt arbejde, og det blev udført blandt andet af de velegnede tyske minestrygere, som var bygget i stort tal. Kvaliteten varierede utrolig meget, da nogle var bygget tidligt, hvor de tyske materielkrav var høje. De senere enheder blev bygget, medens der var materialemangel, og de sidste krigsår medførte også mange skader på de skibe, Danmark efterfølgende kunne overtage. Nogle måtte endda kasseres, men de kunne så bruges som flydende reservedelslagre.

Hæftet er forsynet med et levnedsløb for de enkelte enheder, tekniske specifikationer for de varierende typer samt Orlogsværftets tegninger. Forfatteren indleder med en kort beskrivelse af de tyske byggeprogrammer for minestrygere. Ganske interessant er, at nogle af enhederne deltog i ”Weserübung” i Danmark og Norge den 9. april 1940. Der er en beskrivelse af byggemåden, af skibenes aptering (indretning), maskineriet, minestrygningsgrejet, armeringen, det elektroniske udstyr m. v. Endelig er der en beskrivelse af besætningens størrelse og livet om bord. De velvalgte illustrationer medvirker til denne beskrivelse.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.1_2011.pdf

Del: