"Militær Strategi. En innføring i maktens logik."

Sverre Diesen: Militær Strategi. En innføring i maktens logik.
Illustreret. 135 sider. Kr. 314,-Cappelen Akademisk Forlag as, Oslo 1998.
 

Anmeldt af oberstløjtnant F. Tandrup

 

Også i Norge har man tilsyneladende længe følt behovet for en mere forenklet tilgang
til de militærstrategiske grundbegreber og den helhedsforståelse, der er en forudsætning
for såvel en videre militærfaglig fordybelse i emnet - som for en lødig sikkerhedsog
forsvarspolitisk debat i videre kredse.
Bogens forfatter, oberst Sverre Diesen, har taget udgangspunkt i den forelæsningsrække,
han udarbejdede i forbindelse med sin tjeneste som hovedlærer i taktik ved
Krigsskolen i 1993-94. Kompendierne er senere blevet omarbejdet med hjælp specielt
fra fakultetet ved Forsvarets Stabsskole, der efter at have støttet udgivelsen anvender
bogen i undervisningen.
Af ovenstående følger naturligt, at stoffet er disponeret og fremstillet i lærebogsform,
logisk opdelt i kapitler og afsnit -uden at dette dog er gået ud over et flydende
og letfatteligt sprog.
Kapitel 1 omhandler de fundamentale størrelser i strategibegrebet, herunder definitioner
af - og sammenhæng mellem militær strategi, national strategi, sikkerheds
politik, m.v. samt mod hvilke mål militær strategi retter sig og hvilke midler, den
betjener sig af. I kapitel 2 understreges strategiens dynamiske natur og heraf følgende
indvirken på diskussionen af bl.a. krigens principper og strategiens placering under
kunst eller videnskab. Kapitel 3 behandler ’’strategiens grundkoncept” omfattende valg
af strategisk mål, forberedende strategisk manøvre samt strategisk afgørelse.
I kapitel 4 diskuteres ’’strategiske nøglebegreber”, såsom beslutningsvariableme
tid/rum/styrke til disposition, direkte - og indirekte strategi samt det strategiske ambitionsniveau
(er værdien' af målet knyttet til egen brug af ’’området” - eller er det
tilstrækkeligt at hindre/forstyrre fjendens anvendelse af det?) kapitel 5 gennemgår
hovedtyperne af strategier (fra trussel til afgørende/nuklear krig) bl.a. med udgangspunkt
i Beaufre's "Introduction à la Strategie" fra 1963.
kapitel 6 er viet strategisk planlægning, hvor de mere generell&betragtninger suppleres
med en gennemgang af den israelske strategiske planlægning og gennemførelse
af operationerne i 1967.
På trods af, at forfatteren i alle tidligere kapitler har lagt stor vægt på, at nutidig
militær strategi normalt altid er forbundet med en koordineret indsats af flere værn, har
han fundet det nødvendigt i et syvende kapitel specielt at omtale maritim-, luft- og
nuklear strategi. Når man læser kapitlet, forstår man den "pædagogiske nødvendighed",
bl.a. når der således bliver mulighed for kort at beskrive de forskellige nukleare strategiers
udviklingshistorie.
I det afsluttende kapitel 8 - strategi i fremtiden - diskuterer forfatteren specielt de
udfordringer, der ligger i at tilpasse og/eller udvikle militære strategier, således at de
er i stand til at følge ændringerne i de politiske mål- og interessestrukturer - såvel som
udviklingen på det militærteknologiske område.
Igennem hele sin fremstilling viser forfatteren sin egen store indsigt samt sine
pædagogiske evner til at beskrive og forklare komplekse begreber på en beundringsværdig
klar måde - under anvendelse af velvaigte krigshistoriske eksempler fra såvel
ældre som nyeste tid.
En anbefalelsesværdig bog for alle der måtte eller måske burde interessere sig for
militær strategi som sådan - og i relation til "politikkens primat"
 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidskrift_129_aargang_apr.pdf

Del: