Menneskekøbmænd

Forfatter: Loretta Napoleoni

Anmelder: Johannes Riber Nordby

Forlag: Tiderne Skifter; 255 sider; Pris: 299,- kr.

 

Anmeldelse

Loretta Napoleoni har skrevet en bog om menneskesmugling og den industri som ligger bag. Bogen er primært bygget op omkring en række interview af både gidsler, flygtninge og forhandlere.  På det område er bogen virkelig interessant og den blotlægger nogle interessante pointer omkring hvad der sker med flygtninge i de lande som Vesten har lavet aftaler med.  F.eks. under Gaddafis Libyen.

Således er bogen empirisk interessant. Ikke mindst fra en dansk vinkel hvor gidseltagningen af Ole Rye beskrives indgående samt, hvorledes Dansk Flygtninge Hjælp har forhandlet med gidseltagere. Napoleoni forsøger derudover også at analysere det økonomiske system som ligger bag. Således klarlægger hun fint, hvordan de meget store løsesummer bliver anvendt til at finansiere oprør, bestikkelse og meget mere.  Reelt handler det om for gidseltagerne at finde den rigtige forretningsmodel bedst eksemplificeret i bogens første halvdel der ser på Magreb og AQIM.

Hvor bogen desværre mister sin tyngde og lidt sin troværdighed er, at læseren efterlades med et indtryk af, at Napoleoni er på en ideologisk mission.

Det er således den kapitalistisk globaliserede verden sammenholdt med naive journalister og turister der reelt er skyld i det flygtningekaos som vi ser i Europa.  Der trækkes således en lige linje mellem de løsesummer, der udbetales, indkøb af våben og borgerkrigen i Syrien. Det er heller ikke forkert men langt fra hele forklaringen.

Tilsvarende beskriver hun også Somalias borgerkrig alene ud fra sammenbruddet af den bipolare verdensorden, hvor USA stopper våbenstøtten til landet. Det er en grel simplificering af en utroligt kompliceret borgerkrig der har rod i mange andre og vigtigere årsager. Tilsvarende påstår Napoleoni, at det er halshugningen af James Foley der motiverer USA til at gå mere aktivt ind i konflikten Syrien. Et kontroversielt udsagn som ikke begrundes, og som slet ikke har øje for, at USA’s involvering i Syrien handlede om yazidi’erne, at kurderne var under massivt pres samt at ISIL var på vej mod Baghdad. Bogen har flere af sådanne udsagn og når man som læser kan gennemskue, at enkelte udsagn i bedste fald er stærk simplificering og eller upræcise pointer så begynder man at tænke, hvorvidt andre udsagn er tilsvarende upræcise.

For hvor bogens første halvdel er spændende og interessant og fint forklarer den motivation, de forhandlinger og det system som ligger bag smuglerne, kidnapperne og løsesummerne, så bliver anden halvdel kedelig, gentagende og til tider upræcis. Således mindes vi gentagende gange om, hvor naive unge journalister og nødhjælpsarbejdere er i en verden, hvor man håber det er genvejen til hurtigt succes. Det bliver også gentaget et utal af gange, hvilke lande som betaler løsesum og hvem som ikke gør. Det hele knyttes nærmest sammen til sidst i et budskab om at alle de problemer som findes i Afrika og Mellemøsten ene og alene er de vestlige staters skyld i en korrumperet kapitalistisk verdensorden, hvor staterne ikke evner at forhandle med gidseltagere. Der sluttes nærmest af med en lidt skadefro salut om, at de immigrationsproblemer som Europa står overfor, således er selvforskyldt.  Derfor savner man også, at Napoleoni i det mindste kommer med forslag til, hvorledes disse kæmpe udfordringer løses, men det kommer desværre til at stå usagt.

Der er ingen tvivl om at Loretta Napoleoni har en stor indsigt i international økonomisk kriminalitet. Ikke mindst når det gælder kidnapninger og terrorisme generelt.  Derimod er hendes indsigt i generelle sikkerhedsproblematikker og de strategier som ligger bag begrænset, og  derfor begår hun den fejl at forklare verdenen ud fra et forudindtaget verdenssyn. Altså vælger de empiriske nedslag som passer til verdenssynet og undlader andre mindst lige så vigtige hændelser.

Derfor skal man læse bogen ud fra de empiriske studier og interview og kun læse hendes sikkerhedsanalyser let, fordi de fremstår postulerende og ubegrundet. 

Del: