Mellem Bomber og Torpedoer

Anmeldt af Poul Grooss

Kåre Lauring. Mellem bomber og torpedoer. København: Gyldendal, 2004. 196 sider. kr. 199,-.

Foto: Saxo.com

Det er en meget nøgtern beskrivelse af en sømand, som har oplevet utrolig meget. Han nedtoner dramatikken og kommer samtidig med en interessant observation: ”Når jeg skal være helt ærlig, så har jeg, bortset fra krigen, som vi jo alle sammen er i, i al den tid jeg har sejlet aldrig haft det bedre, end jeg har haft det her”.

Kåre Lauring har udarbejdet en indledning til bogen, der på kun 11 sider giver en nøje beskrivelse af forholdene omkring dansk skibsfart under Den anden Verdenskrig. Han omtaler hjemmeflåden og udeflåden, søfolkenes sociale status og lønforhold, familiernes forhold, de samlede tab o.s.v. Det er en meget nyttig gennemgang, som giver en bedre forståelse for forholdene. Den kan især medvirke til, at unge mennesker med kendskab til moderne ansættelsesforhold bedre kan sætte sig ind i situationen. I bogen nævnes for eksempel, hvorledes overlevende i en redningsbåd midt ude i Atlanten efter en torpedering diskuterer, om torpedoen ramte før eller efter midnat. Hyren stoppede i det døgn, hvor skibet blev sænket. Så ophørte rederens lønmæssige forpligtelser over for mandskabet!

De danske søfolk i allieret krigstjeneste har aldrig fået den påskønnelse for deres indsats, som de har fortjent. Det kan denne bog være medvirkende til at rette lidt op på. De danske handelsskibe med deres besætninger var det største danske enkeltbidrag til de allieredes sejr. Martin Bantz var en djærv dansk sømand, som på sin egne beskedne måde fortæller om sine erfaringer fra sejlads i den britiske kysttrafik, konvojsejladser over Atlanten, en enkelt afstikker op ad en afrikansk flod, sejlads i Middelhavet og konvojerne til Arkhangelsk. Han oplever flyangreb, ubådsangreb, trusler fra miner, sænkninger og bliver selv såret. Da krigen er ved at slutte i Grækenland, bliver han involveret i lokale kampe mellem forskellige fraktioner og de britiske tropper.

Han tog til England som overstyrmand på et ældre skib på 4.000 tons. Efter tjeneste i dette og andre ældre danske skibe bliver han kaptajn på en nybygning på 10.000 tons, som han overtager i Canada: S/S FORT COLUMBIA. En enkelt gang bliver han ”Convoy Commodore”. Han bliver dekoreret for tapperhed og får desuden tildelt medaljer for krigstjeneste i allieret tjeneste. Da hans tjeneste i den britiske handelsflåde ender seks måneder efter krigens afslutning i Europa, får han ikke mulighed for at indtræde som kaptajn i sit gamle rederi. Dels var han jo ”kun” overstyrmand, da han tog af sted seks år tidligere, dels havde man ikke glemt, at rederens ønske om at søge neutral havn ikke var blevet opfyldt efter 9. april 1940.

Bogen tegner som sagt et godt billede af livet om bord i handelsflåden, og læseren får respekt for de folk, der deltog i sejladserne for at få det britiske ørige til at overleve i de første krigsår og senere i sejladserne, som bidrog til den endelige sejr. Bogen giver også en udmærket beskrivelse af omstændighederne for søfolkene: Det britiske bureaukrati, hadet til tyskerne, problemerne med de kommunistiske søfolk fra fagbevægelsen, mangel på ressourcer, rationering etc. Læseren bliver også delagtiggjort i alle hverdagens små og store problemer. Martin Bantz er en god fortæller.

Kåre Lauring har endvidere forsynet bogen med en passende efterskrift om Martin Bantzs videre liv og skæbne. Desuden har han forsynet bogen med en liste over forkortelserne for de allierede konvojbetegnelser samt generelle oplysninger om den tyske ubådskrigsførelse og de allieredes modforholdsregler. Endelig er bogen forsynet med noter og litteraturfortegnelse.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.1_2005.pdf

Del: