Mellemøsten og menneskerettigheder – en vejviser

Anmeldt af Poul Grooss
Marcus Rubin. Udgivet den 14. september 2009 af Det udenrigspolitiske Selskab som nr. 95 i serien Udenrigspolitiske Skrifter. Udgivelsen er foretaget i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. 168 sider. (ISBN 978-87-89499-19-2). Pris kr. 185.

Foto: Forsvaret.dk

I en tid hvor krisen omkring Muhammed-tegningerne har fyldt avisernes spalter, og hvor partierne skændes om flygtninge, kommer denne bog ganske belejligt. Den bibringer læseren et historisk overblik over Mellemøsten med fokus på menneskerettighederne, og ud over de arabiske lande dækker den også Tyrkiet og Israel. Bogens faktasider rummer tillige oversigter over, hvorledes retsvæsenet fungerer i de enkelte lande, politiske fangers situation, dødsstraf, forholdene for den kvindelige befolkning, stemmeret, ytringsfrihed, pressefrihed og meget mere. Forfatteren beskriver også Danmarks politiske engagement og initiativer i Mellemøsten.

For nogle læsere er det måske en overraskelse, at menneskerettighederne og retssamfundet faktisk har sine rødder i Mellemøsten. Der er tale om en ganske spændende bog, som også kan benyttes som håndbog eller opslagsværk.

Del:

Emneord