Lille Sven

”Lille Sven” af Gorm Rasmussen. Udgivet af Gyldendal den 15. maj 2009. 280 sider. Pris kr. 299.

Foto: Gucca.dk

I modstandskampen var han mest kendt blandt sine egne som ”Lille Sven”. Forfatteren har forsøgt at opbygge et billede af Lille Sven ved hjælp af en dagbog og andre dokumenter, som han har fået lejlighed til at studere, og desuden har han haft samtaler med en række gamle modstandsfolk, som kendte ham. Det er lykkedes for forfatteren at fortælle om en underbelyst side af virkeligheden i Danmark under besættelsen. Herunder får man et ganske godt indtryk af sociale forhold, så som situationen på arbejdsmarkedet, om lærepladser, rationering, fødevarer og transport i bydele af København og omegn, hvor levevilkårene var beskedne.

Forfatteren bringer os rundt i to cirkler: Den ene omkring Lille Svens deltagelse i BOPAs aktioner, og den anden – som ikke har ret megen relation til bogens hovedperson – er kræfterne bag ”den sorte børs” i København og omegn. Det sidste er beskrevet via en drengs erindringer, og forbindelsen mellem de to ”cirkler” er fjerne familierelationer mellem drengen og Lille Svens familie. Bogen bliver noget forvirrende med disse to cirkler, og de kunne med fordel have været beskrevet i hver sin roman. Når det er sagt, så må det også siges, at beskrivelsen af sortbørsmarkedet i København er ganske god, og tyskernes indsats mod det er formentlig ukendt for de fleste. Sortbørsfolkene blev i den politiløse tid sendt i KZ-lejr, og det har man ikke kunnet læse om ret mange steder.

Læseren følger Lille Sven fra hans fødsel på Rigshospitalet som den sidst fødte af et hold trillinger og indtil hans dramatiske død i kamp under en sabotageaktion i 1945. Man følger hans opvækst og skolegang, hans kamp om at få en læreplads og hans succes med dette arbejde, indtil han bliver nødt til at gå under jorden. Her lever han en kummerlig tilværelse med skiftende adresser, afbrudt af en række aktioner for BOPA, hvor Lille Sven i kraft af sin indsats og sine evner langsomt bliver leder af større sabotageaktioner.

Det er en interessant bog, som beskriver nogle miljøer og vinkler fra besættelsestiden, som formentlig ikke tidligere har været ordentligt beskrevet. Bogudgivelsen er støttet af Kunstrådets Litteraturudvalg.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

Del: