Lærebog om fæstningsanlægene i Danmark. 1911. - Boganmeldelse

 Genoptryk, forlaget ZAC, med forord af A. N. Hvidt, 1969. 51 sider, kr. 38,50 im.

Denne bog blev oprindelig udgivet som en fortrolig lærebog til brug ved undervisningen på Hærens Officersskole. Den gennemgår i oversigtsform militærgeografisk og teknisk såvel Københavns befæst- ningsanlæg som de i forbindelse med for« svarslovene af 1909 vedtagne, men endnu ikke fuldførte eller påbegyndte værker til den sjællandske kystbefæstning.

Netop på grund af sin overskuelige og summariske form er bogen en udmærket orientering for den, der ønsker at sætte sig ind i dette omfattende forsvarsanlæg til lands og til vands, som nåede sit højdepunkt under den 1. verdenskrig.

Som vejledning for den ukyndige i det fortif ikatoriske fagsprog er genoptrykket forsynet med en omfattende ordliste. Bogen er en udmærket indledning til et nøjere studium af de to mere detaljerede bøger, samme forlag tidligere har udsendt, nemlig ’Ingeniørkorpsets beskrivelse af de nye befæstningsanlæg ved Kjøbenhavn’ og Frobenius: Københavns nye befæstningsanlæg.

PDF med originaludgave af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra: PDF icon militaert_tidskrift_99_aargang_jan.pdf

Del: