Krigskunstens historie. Fra 1500 til i dag.

Anmeldt af Rune Holmeå Iversen

Harald Høiback: Krigskunstens historie. Fra 1500 til i dag. Cappelen Damm Akademisk. 2014. 340 sider. Pris: 449 NOK.

Foto: sv.uio.no

Bogen er et godt sted at begynde for den uerfarne læser, der vil sætte sig ind i emnet og måske læse mere.

Ifølge bogens indledning, er dens formål at beskrive krigens plads i den historiske udvikling samt give et billede af hvorledes krigsførelsen har udviklet sig siden slutningen af 1400-tallet og til i dag. Bogen sigter imod at give en beskrivelse af de lange linjer i denne periode, med vægt på de grundlæggende udviklingstræk og dilemmaer, og ikke noget detailstudium. Den er derfor redegørende og fortællende snarere end analyserende og søger heller ikke at levere ny forskning eller teori på området. Målet er at give en introduktion til krigskunstens historie til den forudsætningsløse læser.

Harald Høiback, bogens forfatter, er uddannet historiker, filosof og hovedlærer ved det norske Forsvars høgskole, der svarer til det danske Forsvarsakademi. Han har en lang række militærhistoriske publikationer bag sig. Bogen er derfor på norsk, men skrevet i et klart og tydeligt sprog som umiddelbart burde være forståeligt for de fleste.

Bogen er inddelt i ni nummererede kapitler. Det første og sidste kapitel er henholdsvis indledningen og konklusionen. De syv mellemliggende behandler hver en periode på hundrede år, fra det 15. århundrede til det 21. Undtagelsen her er kapitel 8, der kort beskriver udviklingen af det forfatteren kalder ”De slagløse kriger”, altså kolonikrige, oprørsbekæmpelse, Counter-Insurgency og lignende. Bogen omhandler næsten eksklusivt krig på landjorden, med vægten på den vestlige verden, det vil sige USA og Europa.

Tyngden ligger helt klart i de sidste 200 år fra år 1800 og til i dag, der fylder ca. 2/3 af bogens sider. Det er også klart, at forfatterens egen viden er størst her og vi får en grundlæggende og god indføring til tidens toneangivende militære tænkere såsom Jomini og Clausewitz, samt den rolle som fremskridt indenfor doktrin, organisation og teknologi spillede. Kapitel 7, der omhandler de sidste 14 års udvikling siden årtusindskiftet er særdeles detaljeret og fylder ca. 20 procent af bogen. Forfatterens store viden om moderne krigsførelse kommer her til sin ret og de forskellige doktriner, ideer, ideologier og modeluner der har styret den vestlige indsættelse i Irak og Afghanistan samt forsøget på at transformere de militære organisationer imod fremtiden bliver udførligt diskuteret og endda til en vis grad analyseret. Redaktionen på bogen er dog færdiggjort før den seneste udvikling i Ukraine kunne komme med, så desværre må vi undvære forfatterens tolkning af disse hændelser.

Bogen er præget af et righoldigt noteapparat, der på forbilledlig vis gør det klart hvorfra forfatteren henter sin inspiration. Den udførlige litteraturliste og forfatterens resume og anbefalinger til videre læsning bagerst i bogen gør det nemt at fortsætte videre studier på egen hånd, også selv om bogen mest begrænser sig til skandinavisk og engelsksproget forskningslitteratur. Bogen er godt skrevet, den bliver aldrig vanskelig eller tør at læse og forfatterens argumentation fremstår klar og nem at følge.

Der er dog også en række mindre ankepunkter. Det første er bogens billeder og kortmateriale, der forekommer noget vilkårligt og tilfældigt udvalgt, uden nogen rød tråd i hverken udvælgelse eller brug. Det potentiale der ligger i at bruge illustrationerne til at bære en del af formidlingen bliver således ikke udnyttet. Et andet problem er den personfiksering, der i nogen grad præger bogen indtil 1800-tallet. Især den svenske kong Gustav II´s fortræffeligheder fremhæves her på et noget spinkelt grundlag. Herudover er der i bogens 7. kapitel, der omhandler perioden efter årtusindskiftet, en tendens til at inddrage paralleller til norske forhold. Det er for så vidt også relevant nok, men i så fald burde denne fremgangsmåde være fulgt konsekvent i de andre kapitler. I tilgift gør kapitel 7´s detaljerede beskrivelse og diskussion af de problemer vestlige styrker har mødt i Irak og Afghanistan reelt det efterfølgende kapitel 8 om ”De slagløse kriger” overflødigt, og det fylder da heller ikke mere end små fjorten sider.

Disse mindre problemer skal dog ikke skjule at bogen lykkes med sit formål, nemlig at give en grundig indføring i krigskunstens udvikling til den læser som besidder lille eller ingen forudgående erfaring indenfor emnet. Den er således velegnet til den nysgerrige nybegynder der mangler et sted at starte sine studier. For den mere erfarne militærhistoriske akademiker og teoretiker er der mindre at hente her, omend forfatteren af og til vover pelsen med egne betragtninger og analyser.

Anmeldt af Rune Holmeå Iversen

Mag. art. i historie med forhistorisk arkæologi.,

Forfatter, formidler og underviser.

 

Del: