Korvetterne af TRITON-klassen

Af Tom Wismann. Bogen er udgivet som et hæfte i A4-format i december 2007 af forlaget Steel & Stone, Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsinge. 48 sider, rigt forsynet med illustrationer. Pris kr. 100,00 incl. moms og forsendelse. Kan også rekvireres på www.flaadensskibe.dk eller på tlf. 4879 7028 (aften).

Anmeldt af Poul Grooss

Foto: Navalhistory.dk

I serien ”Flådens Skibe” har Tom Wismann nu udgivet hæfte nr. 3, som omhandler de fire korvetter, som Danmark modtog som et led i våbenhjælpen midt i 1950’erne. Det drejer sig om korvetterne BELLONA, DIANA, FLORA og TRITON, som ofte gik under fællesbetegnelsen ”spagettibådene” på grund af deres italienske herkomst. De to første enheder indgik i flådens tal i 1955, og de to sidste udgik i 1981. Der var tale om nogle relativt små korvetter, der skulle hjælpe den danske flåde i gang med opbygningen af en mere moderne flåde, der skulle kunne operere sammen med andre NATO-enheder. Forfatteren giver en udmærket redegørelse for valg af skibstype, maskineri, våbensystemer og sensorer. Skibene blev bygget på forskellige værfter i Italien og sejlet hjem af danske besætninger.

Der er gjort meget ud af de tekniske detaljer. Der er oplysninger om armering, ændring af armering og begrundelse herfor, skudrækning og skudhastighed osv. Der er originale tegninger samt Orlogsværftets datablad over skibstypen. Endvidere findes en fortegnelse over skibscheferne fra 1955 til 1981.

Bogen er forsynet med litteraturfortegnelse, ordforklaring og henvisning til aktuelle hjemmesider. Endvidere er de fire skibes våbenskjolde afbildet. Bogen er forsynet med en lang række særdeles gode fotografier fra skibenes historie lige fra stabelafløbning til skrotning. Der er blandt andet en række gode billeder optaget under patruljer i Østersøen. Der er gjort en del ud af beskrivelsen af livet om bord, herunder om de trange underbringelsesforhold. Bogen slutter med uddrag af de vigtigste begivenheder i de fire skibes ”levetid”. Alt i alt en fremragende lille bog, som formentlig vil glæde alle, der har gjort sejlende tjeneste i korvetterne af TRITON-klassen.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.1_2008.pdf

Del: