Kommandant i Auschwitz. Selvbiografiske optegnelser

Rudolf Höss, Kommandant i Auschwitz. Selvbiografiske optegnelser (Oversat af Morten Dyssel Mortensen og Mogens Juul Madsen, forord og efterskrift af lektor Therkel Stræde). København: Gyldendal, 2004, 336 sider, kr. 295,00

Det er sjældent, at man føler afsky eller lede ved at læse en bog, - men det er den slags følelser, denne bog afstedkommer. Hermed ikke være sagt, at bogen ikke anbefales. Tværtimod, - her er en bog, som bør læses uanset dette.

Kommandant i Auschwitz udkom første gang i 1959 og er således ikke en ny bog. Den nuværende udgave giver imidlertid en mere komplet og – så vidt jeg kan vurdere – mere korrekt oversættelse af de oprindelige tyske tekster. De selvbiografiske optegnelser af Rudolf Höss er suppleret med såvel indledning som efterskrift af lektor Therkel Stræde fra Syddansk Universitet, ligesom teksten er forsynet med et omfattende og dækkende noteapparat.

I indledningen giver lektor Stræde læseren en kort, men dækkende introduktion holdt i nøgterne vendinger. Læseren får en god indføring i de forskellige oversættelser af Rudolf Höss selvbiografi og optegnelser, og uden denne redaktionelle redegørelse ville bogen være betydeligt vanskeligere at gå til og miste noget af sin værdi.

Selvbiografien og de efterfølgende optegnelser er naturligvis bogen kerne. Jeg skal ikke her forsøge at referere indholdet, blot opfordre læseren til bestandigt at forholde sig kritisk til indholdet, herunder anvende noteapparatet flittigt. Höss skriver nemlig ganske dagligdags og på sin vis forførende om sin opvækst (ret kortfattet), militære løbebane og senere tjeneste i koncentrationslejrene på forskellige ledelses- og chefposter, herunder som kommandant i Auschwitz.

I efterskriftet gennemfører Therkel Stræde en analyse og vurdering af teksten, ligesom der tages stilling rent etisk. Analysen trækker forbindelse til de mange tidligere udgivelser og ikke mindst fortolkningnerne heraf. Analysen er efter min opfattelse meget sober og dækkende, omend de redaktionelt betonede analysedele formentligt har størst interesse for læsere med særlig interesse på feltet.

”Kommandant i Auschwitz” er en selvbiografi, der beskriver en nazistisk officers liv professionelt og privat, men på en måde, så man får indtryk af et ”pænt og småborgerligt, upåfaldende” menneske for nu at bruge Therkel Strædes ord. ”En masseudrydelsens samvittighedsfulde funktionær er han, en Biedermann”. Var han i virkeligheden nærmest uskyldig ? Altså en loyal, men vildledt, embedsmand?

Når man har læst bogen i sin helhed, er man dog ikke i tvivl. Rudolf Höss var en forbryder, der selv valgte side. Han stod i spidsen for massedrab i et nærmest ufatteligt omfang, var ofte selv med ved gaskameret, når giftgassen blev lukket ind.

Dermed har jeg måske afsløret bogen fornemme mål: At vi ikke blot skal huske og føle afsky, men tillige se klart igennem alle de manipulerende forklaringer. Vi kan som mennesker og offcierer ikke gemme os bag ”systemet”. Vi træffer selv vore valg og har dermed et ansvar.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_133.aargang_nr.2_2004.pdf

Del: