Kiv og krig: Næstvedegnen 1939–1945

Allan Huglstad: Kiv og krig: Næstvedegnen 1939–1945.

Møn Offset 2000.

552 sider. Illustreret. Kr. 298,– Anmeldt af kaptajn Claus E. Andersen

 

Major Allan Huglstad, som er tjenstgørende som chef for uddannelsessektionen ved Center for Specialundervisning ved Forsvarsakademiet, tidligere også kaldet Hærens Specialskole, har forfattet ovenstående moppedreng af et lokalhistorisk værk om krigen og Næstved 1939–45.

Som det fremgår af titlen, er værket en mikrohistorisk beskrivelse af verdenskrigen og besættelsen set i lyset af de mange lokale konflikter i Næstved og omegn. Det giver naturligvis bogen et historisk noget snævert sigte, men til forfatterens ros skal det anføres, at han har fulgt godt med i den historiske forskning om besættelsestiden og efterfølgende inkorporeret resultaterne i sin bog.

Huglstad har i en følgeskrivelse til bogen anført, at det nok er første gang, at der foreligger en regiments–/garnisonshistorie for denne periode. Det har han sikkert ret i, al den stund, at han sandsynligvis ville have været stødt på en sådan omtale i f.m. sine omfattende studier af perioden.

Huglstad har foretaget en omfattende research i mange arkiver. Også de for tiden meget omtalte stikker likvideringer finder omtale i Allan Huglstads værk, og heldigvis langt mere nuanceret end det ofte hidtil har været tilfældet.

Forfatteren er i øvrigt kendt for, også tidligere, at have forfattet flere værker af lokalhistorisk tilsnit fra det sydsjællandske område.

Dette sidste værk fra forfatterens hånd er interessant og velskrevet. Desuden er bogen fyldt med interessante fotografier og illustrationer fra perioden. Har man historisk interesse for besættelsen og især for, hvad der foregik på Næstvedegnen i årene 1939– 45, kan Huglstads bog varmt anbefales.

Del:

Emneord