John Laffin: Tommy Atkins.

De fleste nationer forsyner deres soldater med et kælenavn, et navn som står som
fællesnævner for alle soldater. Normalt er man på fornavn med soldaten, og det er vist kun i England, man udstyrer ham med både for- og efternavn. Tommy Atkins er den engelske soldat, og det er hans historie John Laffin har sat sig for at skrive med denne bog. Og lad de være sagt straks: Han gør det godt!
Forfatteren er heller ikke uden forudsætninger for at skrive en sådan biografi. Blandt hans omfattende produktion om militære emner finder man bl. a. biografier af den tyske soldat i bogen Jackboot, af den skotske soldat Jock i bogen Scotland the Brave og af den australske soldat i bogen Digger.
Der er ikke enighed om, hvornår den engelske tommy blev til Tommy Atkins. Nogle kilder mener at kunne datere ham helt tilbage til 1743, andre mener at navnet er institueret af Hertugen af Welling- ton, der i september 1794 havde en oplevelse med en tapper grenadér, som hed Tommy Atkins. Atter andre daterer oprindelsen af navnet til en episode i Indien under oprøret i 1857, hvor en menig Tommy Atkins døde på sin post. Nok er det, at der — som i andre hære — står et skær af romantik om navnets oprindelse. At Tommy Atkins har en lang historie er sikkert, og forfatteren fortæller den levende og omhyggeligt.

Vi stifter første gang bekendtskab med ham i Cromwells liær, vi følger ham med Hertugen af Malborough til Donau, med Wellington fra den pyrenæiske Halvø til Waterloo, vi stifter bekendtskab med ham under skiftende forhold i Indien og vi hører om hans lidelser i Krimkrigen. Vi er med ham ved Mons og i mudderet ved Passchendaele, i sandet i den nordafrikanske ørken og i junglehelvedet ved Kohima. Tommy Atkins tilværelse har sjældent været behagelig. De straffe han har måttet tage imod har ikke været af de blideste, og alligevel har han gang på gang gjort sit yderste for at bjærge sejren hjem. Ofte er han blevet misbrugt - og alligevel er lian gået i døden uden at klage. Dårlig underholdt og udrustet, overanstrengt og og underbetalt, og alligevel er ban fortsat, båret frem af en ægte loyalitet og pligtfølelse og et ukueligt humør. Mod slutningen af 1600-tallet skrev Thomas Jordan om ham:

Our God and the soldier we alike adore When at the brink of ruin, not before. The danger past, both are alike requited; God is forgotten, and our soldier slighted.

Naturligvis er han ikke fejlfri, han kan være doven og langsom, og han har svært ved at underordne sig stram disciplin, når han ikke er i kamp. Men han har vundet respekt såvel hos allierede som hos modstandere.
Rommel skrev følgende om ham i sin dagbog for den 13 juni 1942: »Guards Brigade har evakueret Knightsbridge efter at området havde været udsat for al den artilleriild vi kunne bringe til at bære imod det. Denne Brigade er i virkeligheden en levende virkeliggørelse af de positive og negative egenskaber hos den engelske soldat. En ekstraordinær tapperhed og sejghed kombinere med en fuld
stændig manglende evne til at bevæge sig hurtigt.«
Bogen, der er forsynet med en lang række fremragende illustrationer, vil være af stor interesse for enhver med krigshistorisk interesse.

K. V. Nielsen.

PDF med orginialudgaven af Militært Tidsskrift, hvor denne artikel er fra:

PDF icon tommy_atkins._john_laffin_k._v._nielsen.pdf
 

Del: