»Introduction to BATTLEFIELD WEAPONS SYSTEMS and TECHNOLOGY«.

198 sider, rigt ill. Brassey’s Publishers Limited, Oxford, UK. November 1981.

De mange danske officerer, som gennem årene har deltaget i kurser på »Royal Military College of Science« (RMCS), Shrivenham, UK, vil unægteligt hilse ovennævnte bog velkommen med en del nostalgi i stemmen. Bogen er, som titlen antyder, en introduktion til en større bogserie omfattende undervisningsmateriale (»Precis«) skrevet af højtkvalificerede militære og civile lærere ved RMCS omfattende ialt 9 bind med følgende titler:
Vol. I, Armoured Fighting Vehicle s, Logistic Vehicles and Bridging. Vol II, Guns, Mortars and Rockets. Vol. III, Ammunition (Including Minés & Grenades), Vol. IV, Nuclear, Biolo- gical & Chemical Warfare. Vol. V, Small Arms & Cannons. Vol. VI, Command, Control & Communications (C3). Vol. VII, Surveillance & Target Acquisition. Vol. VIII, Guided Weapons (Including Light Anti-Armour Weapons). Vol. IX, Military Data-Processing & Micro- computers.
Introduktionsbogen er skrevet af Colonel R. G. Lee, OBE, Military Director of Studies, RMCS og er inddelt i kapitler svarende til de enkelte bind i serien med undtagelse af sidstnævnte Volume. Formålet med bogen fremgår af forordet, hvori bl.a. anføres følgende:

»This book, the Introduction, attempts to introduce the problem a fighting soldier has in delineating to the designer what he requires his weapon systems to do. It also introduces sufficient technology to allow the reader to understand what are the implications of the requirements he may demand. As such it is intended for those who wish to widen their professional military knowledge. The other volumes in the series then allow those who wish to deepen their knowledge to do so in the fields which are of interest to them«.

I første kapitel gennemgås de væsentligste krav til våbensystemer med bl.a. henvisning til historiske eksempler. Kapitlet giver tillige en objektiv beskrivelse af samspillet mellem ildkraft, mobilitet og beskyttelse i forbindelse med udviklingen af kampkøretøjer, ligesom både helikoptere og andre former for transportmateriel til forskellige formål er udmærket beskrevet. 
Kapitel 2 omfatter en beskrivelse af »Guns, Mortars and Rockets« samt observations- og ildledelsessystemer. Også fremtiden er omtalt, som f.eks. SADARM-koncepten (Seek And Destroy Armour). 
Kapitel 3 beskriver kortfattet, men særdeles godt illustreret, eksisterende ammunitionstyper og deres virkemåde, herunder også landminer og håndgranater. Kapitlet indeholder relevante oplysninger for flere af bogens øvrige kapitler. 
I kapitel 4 beskrives NB C-krigsførelse såvel våbenvirkninger som beskyttelse herimod. Bogens 5. kapitel har overskriften »Small Arms and Cannons« og udtrykket »Cannons« dækker over maskinkanoner med kalibre fra 20 mm til 35 mm. Beskrivelsen omfatter våben af såvel østlig som vestlig oprindelse ligesom også erfaringer fra krigshistorien er omtalt. De sidste tre kapitler omfatter ligeledes særdeles objektivt emnerne »Command, Control and Communications«, »Surveillance and Target Acquisition«, beskrevet på grundlag af de militære hovedkrav: »to detect, to re- cognise, to identify and to locate« samt endvidere »Guided Weapons«. Sidstnævnte kapitel rummer beskrivelse af »Light Anti-Armour Weapons«, »Surface to Surface Guided Weapons (SSGW)« - strategiske såvel som taktiske - og »Surface to Air Weapon Systems« inklusive forskellige styringssystemer.
Hvert kapitel afsluttes med et antal »Self Test Questions« bl.a. svarende til de spørgsmål, der udgør grundlaget for »Syndicate discussions«, som er en værdifuld del af undervisningen på RMCS. Bogens kapitler efterfølges af skoleløsningerne til hvert enkelt »Self Test Question« - de blandt elever på RMCS så eftertragtede »DS Solutions« eller blot »The Pink Answers«. 
Der er flere årsager til, at bogen kan blive en succes. For det første er den skrevet i et let læseligt sprog og. med en ikke overdrevet anvendelse af forkortelser. De forkortelser, der er brugt, er indledningsvis nærmere forklaret og hertil kommer fordelen af den alfabetiske liste over anvendte forkortelser bagest i bogen. For det andet kræver læsning af bogen kun den matematiske og tekniske indsigt, som er lært i gymnasiet og/eller på officersskolerne. For det tredie muliggør bogens alfabetiske »Index« en anvendelse af bogen som almindelig opslagsbog, og sluttelig skal især fremhæves de mange særdeles gode illustrationer - såvel fotos som skematiske tegninger - som karakteriserer hvert enkelt kapitel, og som bidrager i væsentlig grad til forståelse af bogens mange emner. 

J.C. Frandsen

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra: PDF iconmilitaert_tidskrift_111_aargang_feb.pdf

Del: