Hvad er et støttemedlemskab af Det Krigsvidenskabelige Selskab?

Et støttemedlemskab af Det Krigsvidenskabelige Selskab giver virksomheden en række muligheder:

1)   Virksomheden bliver inviteret til Selskabets årlige middag for støttemedlemmer, hvor der vil være lejlighed til at drøfte aktuelle emner omkring forsvaret med en repræsentant fra Forsvarets øverste ledelse.

2)   Virksomhedens logo er placeret synligt sammen med de andre støttemedlemmers logo, under ”støttemedlemmer” på krigsvidenskab.dk

3)   Virksomhedens direktør kan efter henvendelse til redaktion@krigsvidenskab.dk deltage og invitere en eller flere medarbejdere til Selskabets arrangementer.

Hvis du ønsker at oprette et støttemedlemskab, følg linket her

Del:Der er i øjeblikket ingen kommende arrangementer.

Næste arrangement er under udarbejdelse, og vil blive lagt op hurtigst muligt.