Holmen – fra flåde til folk

Anmeldt af Poul Grooss

Frank Allan Rasmussen. Udgivet af Gyldendal den 20. august 2009. 260 sider rigt illustreret. Pris kr. 299,95.

Foto: Saxo.com

Der er tale om en ualmindelig flot bog med særdeles relevante illustrationer, som er forsynet med en fyldestgørende beskrivelse af bygningerne og Holmens funktion som flådebase og værft. Hele den tekniske udvikling er passet ind i opbygningen af Holmen til Danmarks største og mest teknisk avancerede arbejdsplads igennem flere århundreder. Man får således serveret et stykke Danmarkshistorie, som ud over Flådens historie også er krydret med industrihistorie, arkitekturens udvikling og kunstens indflydelse på de offentlige bygninger under enevælden og senere. Værket er ført helt op til 2009, så de seneste boligbyggerier og uddannelsesinstitutioner på Holmen er også omtalt.

Værket omfatter desuden Flådens nuværende og tidligere bygninger i nærheden af Holmen, det vil sige blandt andet Luftmarinestationen på Margretheholm, Christiansholm, Søkvæsthuset og den gamle dok ved det nuværende Udenrigsministerium.

Holmen har været Flådens hovedbase fra 1690 og 300 år frem. Forfatteren har beskrevet Flådens udvikling i perioder, hvilke personligheder, som bragte de store fremskridt og de bygninger, der blev bygget i de pågældende perioder. Ofte har kongen ladet de dygtigste bygmestre i landet stå for arkitektur og udsmykning. ”Englandskrigene” fik katastrofale følger for Holmen, og forfatteren giver også en beskrivelse af baggrunden herfor, selve krigene og deres følger. Oven i gives en forklaring på de sære navne, som er givet til bygninger og veje i området.

Bogen er udgivet med støtte fra Bikubenfonden og Den Hielsmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, så den kan sælges til en pris, som er væsentlig under produktionsomkostningerne. Den er bagest forsynet med en nyttig ordliste, litteraturfortegnelse, illustrationsliste, register og kort over Holmen og dens bygninger.

Som sagt en særdeles flot bog, som tjener forfatteren til ære, og som er et væsentligt bidrag til formidlingen af Flådens rolle i København og Københavns betydning for Flåden, to temaer, som vil blive genstand for megen opmærksomhed i 2010.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.2_2010.pdf

 

Del:

Emneord