Hitlers Tyskland. Dagligliv i Det Tredie Rige

Matthew Hughes & Chris Mann, Hitlers Tyskland. Dagligliv i Det Tredie Rige. Værløse: Billesø & Baltzer, 2004 (oversat af Hans Christian Dahlerup Koch og Grethe Teglbjærg) 288 sider, kr. 258,00

Forlaget Billesø & Baltzer har udgivet en række bøger om Den Anden Verdenskrig. Der er tilsyneladende en meget stor interesse for emner med relation til krigen. Denne bog er ganske tankevækkende og henvender sig til et bredt publikum. I Tyskland og dets nabolande har der siden nazi-perioden været en undren over, at udviklingen i en oplyst befolkning kunne gå så galt, som den gjorde. Som det så smukt er blevet sagt af satirikeren Kurt Tucholsky om udviklingen i 1930’erne: ”Die Deutschen als Dichter und Denker wurden Richter und Henker”. (”Tyskerne som digtere og tænkere blev dommere og bødler”).

De to forfattere tager udgangspunkt i Hitlers barndom og ungdom samt Tysklands situation efter Den første Verdenskrig, hvor der var store økonomiske og sociale problemer. Det var en meget urolig tid, hvor gadekampe mellem de forskellige politiske grupperinger hørte til dagligdagen. Der gives dels en beskrivelse af de overordnede problemer, dels en beskrivelse af hvorledes enkeltpersoner opfattede situationen.

Det forklarer baggrunden for Hitlers demokratiske valgsejr i 1933. På tilsvarende vis bliver der herefter redegjort for landets økonomi og især arbejdsløsheden. Igen ser vi problemerne belyst både fra neden og fra oven.  For den almindelige borger bliver der nu pludselig ro i gaderne, arbejde, mad på bordet, orden i sagerne og så videre. De små ”kameler man må sluge” glider pænt ned på grund af de mange positive resultater: Fagforeningerne bliver stækket, kommunisterne knægtet, ytringsfriheden beskåret, jødernes rettigheder begrænses. Det sker alt sammen i en glidende udvikling, som borgerne generelt accepterer. De gode arbejdere - med partibogen i orden - bliver tilbudt ferie i ind- og udland gennem organisationen Kraft durch Freude. I 1938 producerer hr. Porsche en ”Folkevogn”, som almindelige arbejdere vil kunne få mulighed for at anskaffe.

Krigen kommer som en overraskelse. Økonomien og de væbnede styrker er ikke forberedt på den. På grund af de hurtige militære sejre i krigens start - og de relativt få tab - så går det stadig godt - indtil angrebet på Sovjetunionen og kampene foran Moskva i december 1941. Her kommer krigens første vendepunkt. Befolkningen lever indtil da relativt trygt og mangler ikke noget. Med den første krigsvinter kommer de store militære tab samtidig med, at mangelsituationer og rationeringer nu gør deres indtog.

Bogen giver en udmærket beskrivelse af dagligdagen i Tyskland. Specielt er der gjort en del ud af familielivet og kvindens rolle. Hendes rolle var at passe hjemmet og føde børn. Da Hitler og partiet dyrkede denne rolle alt for længe, mistede man chancen for at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet, da mændene skulle i krig. I Sovjetunionen, Storbritannien og USA var kvindernes arbejde i industrien af stor betydning. Bogen giver også en god beskrivelse af det tyske kulturliv med oplysninger om, hvem der emigrerede, og hvem der blev. Kirkens forhold - både den katolske kirkes og den protestantiske kirkes - får en nuanceret beskrivelse. Læseren får også et indblik i, hvorfor befolkningen stod sammen under bombardementerne fra 1942 - 1945, og hvorledes stemningen var i de sidste krigsår.

Det kan jo undre, at befolkningen ikke gjorde noget mellem kupforsøget den 20. juli 1944 og det endelige sammenbrud i maj 1945. Det sidste krigsår var ”overflødigt” forstået på den måde, at krigens udfald nu burde været givet for de fleste, men det lykkedes for regimet at sløre disse kendsgerninger. Et af bogens citater - fra Berlin i 1944 - fortjener at blive gengivet: ”Jeg vil hellere tro på sejren end at fare halshugget rundt”. Det sidste krigsår medførte som bekendt meget store civile og militære tab for tyskerne selv, og de materielle ødelæggelser blev unødigt store. Der er en beskrivelse af den passive og den aktive modstand mod regimet samt en beskrivelse af 20. juli-komplottet og dets fatale følger. ”Too little, too late”, kunne man måske sige.

Bogen præsenterer hulheden i den nazistiske ideologi, systemets fejl og mangler, elitens kynisme og dobbeltmoral etc. Det er en let læst bog, og den er forsynet med mange særdeles fortræffelige fotografier fra både fronten og ”hjemmefronten”. Billedet af en børnehave, hvor børn og pædagoger hilser føreren med løftet højre arm, er med til at illustrere partiets greb om befolkningen.

Bogen er forsynet med en ordliste, en liste over yderligere litteratur samt et stikordsregister.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_133.aargang_nr.4_2004.pdf

Litteraturliste

Del:

Emneord