Helt Forsvarligt?

Anmeldt af Ole Kværnø

”Helt Forsvarligt?” redigeret af Hans Mortensen. Udgivet af forl Gyldendal den 5. marts 2009. Det er en antologi med 12 debatindlæg med undertitlen ”Danmarks militære udfordringer i en usikker fremtid”. 196 sider. Pris kr. 199,95 (vejledende).

Foto: gucca.dk

Bogen tager sit udgangspunkt i en fuldt berettiget kritik af den forsvarskommission, som den 26. marts 2009 afleverede sin beretning, for at unddrage demokratiet en nødvendig åben opinionsdebat om dansk forsvarspolitik, hvor den sikkerhedspolitiske valgfrihed på den ene side aldrig har været større, og hvor kravene til politisk legitimitet for Danmarks anvendelse af fysisk magt i sin udenrigs- og sikkerhedspolitik på anden side heller aldrig har været større.

Forsvarskommissionen af 2007 blev nedsat for at forberede det næste forsvarsforlig, der skal indgås i løbet af 2009 og have virkning fra 1. januar 2010. Redaktørens berettigede irritation går på, at Forsvarskommissionen valgte en fuldstændig lukket proces, hvor offentligheden ikke fik adgang til viden om kommissionens arbejde, før den færdige forligsklare beretning blev offentliggjort den 26. marts 2009 – i politisk enighed mellem de politiske partier, regering, eksperter og embedsværket. Redaktørens frygt er åbenlyst, at en demokratisk debat om de næste 5 års dansk forsvarspolitik dermed er blevet kvalt endnu før fødslen – til stor skade for politikkens legitimitet.

                             Bogens ærinde er at opregne nogle af de vigtigste problemstillinger og udfordringer, som dansk forsvarspolitik står overfor ved indgangen til 2010. Redaktøren har bedt 12 forfattere, der alle har markeret sig i den offentlige sikkerhedspolitiske debat, om hver at give en politisk mening eller et debatoplæg. Alene af denne årsag er ”Helt Forsvarligt” en helt nødvendig bog, og tak for det!

                             Det er således med store forventninger, enhver forsvarspolitisk interesseret læser vil give sig i kast med bogen. Desværre indfrier bogen ikke de store forventninger helt. Dertil stritter de 12 forskellige oplæg i alt for mange og for forskellige retninger, og de er af meget varieret kvalitet. Det vil føre alt for vidt at anmelde hver eneste af de 12 artikler, hvorfor kun nogle få skal nævnes. Der skal lyde en anbefaling til at læse Mikkel Vedby Rasmussens indledende artikel, der på baggrund af de store og globale sikkerhedspolitiske dynamikker lægger udfordringer op for et fundamentalt forandret forsvar i en fundamentalt forandret verden.

Tilsvarende serverer Peter Viggo Jakobsen et veloplagt argument for, at afskaffelsen af territorialforsvaret var berettiget og fortsat er det. Omstillingen af dansk forsvar til med ekspeditionsstyrker at kunne bidrage til at kunne håndtere internationale udfordringer kan kun gå for langsomt – og gør det! Steen Rynning fortsætter den debatlinie og udfolder argumentet for, at Danmark geo-politisk og strategisk fortsat placerer sig konstruktivt og fornuftigt ved USA’s side – også eller måske især under præsident Obama. Endelig skal Michael Clemmesens personlige og polemiske advarsel mod en bureaukratisk pervertering af forsvaret anbefales. Hvor de øvrige omtalte bidrag interesserer sig for Forsvarets ydre funktionelle rolle, giver Clemmesen en tankevækkende opfordring til en indre kvalitetsreform.

Bogens artikler er alle ganske korte og skrevet i et lettilgængeligt sprog, som ikke kræver hverken sproglige eller faglige forudsætninger. Bogens ærinde er samtidigt nødvendigt, og en strategisk og politisk debat om dansk forsvar og Danmarks anvendelse af magt i sin ydre politik er i sandhed tiltrængt. Så der skal under alle omstændigheder lyde en opfordring til at læse bogen – og til selv at bidrage til at deltage i forsøget på at redde en forsvarspolitisk debat, der ellers risikeres kvalt ved fødslen – eller kørt over af en på forhånd givet politisk enighed, der afspejles i beretningen fra Forsvarskommissionen af 2007.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

Litteraturliste

Del: