Grønlandssejlerne

Anmeldt af Poul Grooss

Per Herholdt Jensen. Udgivet af Nautilus Forlag og Kommunikation ApS. Udgivet den 14. januar 2010. 320 sider rigt illustreret. Pris kr. 348,00.

Foto: Saxo.com

De to forord er skrevet af chefen for Grønlands Kommando, kontreadmiral Henrik Kudsk og den daværende chef for 1. Eskadre (da bogen blev til), kommandør Jens Walther.

Det er en særdeles flot bog skrevet af en mand, som på et tidligt tidspunkt har tabt sit hjerte til Grønland. Per Herholdt Jensen har tidligere udgivet fem bøger om Grønland, og denne er en opdatering af en bog om flådens kuttere på Grønland fra 1982, men denne udgave er forsynet med mange og usædvanlig flotte optagelser fra Grønland.

Bogen indledes med beskrivelsen af et sommertogt med kutteren Agdlek, hvor læseren bliver bekendt med de mangeartede opgaver, som en kutterbesætning kan komme ud for. Herefter giver forfatteren en beskrivelse af is og storme og alt, hvad dertil hører: Storis, isfjelde, havstrømme, kæmpebølger og overisning. Derpå følger en kort historisk oversigt over Flådens opgaver i grønlandske farvand, men det er først fra 1932, at der er kuttere, som sejler for Flåden i Grønland. Først Maagen og Ternen, siden tillige Alken. De barske vejrforhold kræver ofre: I 1948 forsvandt Alken sporløst på Østkysten med 8 mand fra søværnet og en grønlænder, som var med som ”kendt mand”. I 1957 sank Ternen på grund af overisning ved Ravns Storø på Vestkysten, og også her omkom hele besætningen på 8 mand.

I 1952 kom der to ny trækuttere til, som var konstrueret til opgaverne i grønlandske farvande: Kutterne Skarven og Teisten. Kutterflåden blev i 1960 forøget med to kuttere i stål: Maagen og Mallemukken. Selv om kutterne i daglig tale blev omtalt som grønlandskuttere, fik de undertiden også tildelt opgaver på Færøerne, ofte i situationer, hvor der ikke var store inspektionsskibe til rådighed. Skarven gik i øvrigt ned ved Mjovanes på Færøerne i 1966.

Bogens forfatter er god til at sætte læseren ind i de vanskelige forhold, som kuttercheferne skal operere under, og det lykkes for ham at overbevise læseren om, at dygtighed alene ikke er nok i grønlandske farvande. Der skal også held og sund dømmekraft til. Vejret kan gå til ekstremer, og der er store naturkræfter på spil. Og så er der langt til assistance, hvis man kommer i nød. Livet i kutterne omfatter eftersøgning efter både og skibe, oprydning efter flyveulykker og meget andet. Fiskeriet er reguleret, og det påhviler søværnets skibe at inspicere og kontrollere, om alt går rigtigt for sig, så tjenesten omfatter også jagt på ”fisketyve”, inspektion af dybfrosne laster og meget andet.

I bogens sidste del beskrives de to nye inspektionsfartøjer Knud Rasmussen og Ejnar Mikkelsen.

I bogens appendix findes en oversigt over skibe og kuttere anvendt i grønlandske farvande, forklaringen på deres navne og informationer om deres våbenskjolde. Desuden findes oplysninger om kommandoforhold, sejlordrer, redningsorganisation, amerikanske baser, isforhold, vindstyrketabel samt litteraturliste.

Bogen er et udmærket bidrag i forbindelse med den debat, som vil komme i forbindelse med udviklingen i Arktis, hvor olieudvinding, forøget turisme, territorialkrav og forurening vil komme i fokus.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:
militaert_tidsskrift_139.aargang_nr.2_2010.pdf

Del:

Emneord