God dag, mand....

Oberst Nils Berg afslutter for sin del diskussionen om sensitivitets-træning med nedenstående kommentar.

Oberst B. O. Jakobsen finder det i sit sidste indlæg »temmelig ulideligt« at skulle i gang med at »udvande« de »meninger om sensitivity-training«, som han mente i sit første indlæg »at have givet et dækkende udtryk for«. Det overrasker mig lidt, at B. O. Jakobsen allerede er træt af varmen fra det bål, han selv har antændt. Efter min opfattelse ligger problemet netop i, at B. O. Jakobsen vel har givet udtryk for meninger, men at disse kun i ringe grad har med sensitivitets-træning at gøre.

Den første forudsætning for at føre en fornuftig diskussion om sensitivitets-træning (og emnet har B. O. Jakobsen jo selv valgt) er efter min opfattelse, at diskussionsdeltagerne er enige om dette begrebs afgrænsning. For at få diskussionen på gled (og ikke for at slå nogen oven i hovedet med citater, som B. O. Jakobsen synes at mene) foreslog jeg gennem mit indlæg at bruge dr. P. B. Smiths definition, som ud over at være formuleret af en nøgtern forsker har den fordel, at den mig bekendt er anerkendt af dem, der her i landet beskæftiger sig seriøst med sensitivitets-træning. B. O. Jakobsen tager ikke stilling til mit forslag til begrebsafgrænsning, men fortsætter med at meddele subjektive meninger om mangt og meget, der er oppe i tiden. Dette kan naturligvis være yderst interessant læsning, men når det nu var sensitivitets-træning, han angav at ville beskæftige sig med ...

Da diskussionen ikke synes at kunne udvikle sig frugtbart, står jeg af her, og anbefaler interesserede læsere selv at studere B. O. Jakobsens betragtninger i lys af de værker, jeg i mit sidste indlæg refererede til.

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidsskrift hvor denne artikel er fra:
PDF iconmilitaert_tidskrift_100_aargang_okt.pdf

 

Litteraturliste

Del: