Global terrorisme – en introduktion

Anmeldt af Flemming Splidsboel Hansen

Leonard Weinberg. Udgivet af Gyldendal Business, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2008. 223 sider. Oversat af Iben Bager Nielsen. Pris kr. 199,00.

Foto: Saxo.com

Originalen har undertitlen ”A Beginner’s Guide”, og det er, hvad der er tale om: En simpel, men meget anvendelig bog som især henvender sig til gymnasierne.

Bogen indeholder en gennemgang af terrorismens historie (hvor den lægger sig tæt op ad nogle af Walter Laqueurs tidligere værker) og den nye religiøst inspirerede terrorisme; et kig på terroristernes baggrund og en diskussion af årsager; en analyse af kontraterrorisme og, som afrunding, nogle kommentarer om terrorismens fremtid. Efter alt dette er der et unødigt langt (40 sider) afsnit, som opsummerer de vigtigste terroraktioner i årene 1961-2003.

Som sagt er der tale om en meget anvendelig bog, som vil kunne benyttes på gymnasieniveauet. På højere niveauer er den efter min mening for simpel i sin fremstilling af emnet; det er så komplekse mekanismer (f.eks. om der er en korrelation mellem manglende demokratiske rettigheder og terrorisme) og problemstillinger (f.eks. om medierne bør afholde sig fra at rapportere om terroraktioner). Bogen dækker også disse emner – men en anelse overfladisk.

I sin ellers fine dækning af feltet kunne bogen med fordel have diskuteret flere aktuelle temaer, som desværre mangler. For eksempel savner jeg en analyse af cyberterrorisme og selvmordsbombere (og især kvindelige selvmordsbombere) foruden også en diskussion af, hvor langt vi bør gå i bestræbelserne på at sikre os mod terrorister. Det er alle interessante og vigtige emner, som efter min mening desværre ikke får den plads, som de fortjener.

Iben Bager Nielsens danske tekst er letlæselig og i det store og hele ganske fin. Der er dog en række steder, hvor hun ikke har opdateret bogens indhold. For eksempel er det ikke korrekt, at terrorangrebet i Bologna i 1980 er ”det værste tilfælde af terror i Vesteuropa siden Anden Verdenskrig” (s. 99) – flere omkom under angrebet i Madrid i 2004; og Yassir Arafat døde i 2004, og der bør derfor ikke stå, at ”han er den personlige modtager af [økonomiske] midler” (s. 116).

Dertil kommer, at hun flere gange benytter de engelske betegnelser, simpelthen fordi de optræder i den engelske original; eksempler er de tjetjenske ”Black Widows” og den franske ”Secret Army Organization”, som begge i stedet bør anføres under deres originale navn eller på dansk. Disse eksempler og de manglende opdateringer indikerer desværre, at oversætteren ikke har særlig indsigt i emnet.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_138.aargang_nr.1_2009.pdf

Del:

Emneord