Fregatterne Holger Danske & Niels Ebbesen

af Tom Wismann. Udgivet af Steel & Stone Publishing som nr. 4 i serien ”Flådens skibe”. 48 sider illustreret. Pris kr. 110 incl. forsendelsesomkostninger. (Se nedenfor).

Foto: Maritimevenner.com

I serien om flådens skibe er Tom Wismann nu kommet til de to fregatter af RIVER-klassen, som Danmark overtog i Storbritannien et halvt år efter krigens afslutning. Skibene skulle bruges som skoleskibe, så søværnet kunne få uddannet noget mandskab i en fart til de mange efterkrigsopgaver. Det er lykkedes for forfatteren at lave en lille bog eller et hæfte i A4-format med en lang række gode billeder af skibene, og trykkekvaliteten af bogen er i top. Billederne dækker såvel skibenes bevæbning og maskinarrangement som dagliglivet om bord i de gamle, dampdrevne fregatter. Man kan få et indtryk – eller genoplive - livet på banjerne. Bogen er tillige forsynet med en udmærket beskrivelse af skibenes konstruktion, stærke og svage sider, operative formåen og meget mere. Teksten er meget udførlig, og selv om man ikke er uddannet i maskin- eller våbensystemerne om bord, kan man sagtens følge med, fordi det hele er godt forklaret.

Der er en kort beskrivelse af de to fregatters togter i de henholdsvis 14 og 18 år, hvor de gjorde tjeneste. Der er også en litteraturliste, oplysninger om hjemmesider og en forkortelsesliste. Endelig er der en beretning om Niels Ebbesens berømte jagt på den skotske trawler ”Red Crusader”, som medførte en retssag ved den internationale domstol i Haag. Bogen er forsynet med officielle konstruktionstegninger og datablad. Det er uden tvivl en bog, som vil glæde de mange gamle gaster fra Holger Danske og Niels Ebbesen.

Bogen kan rekvireres ved Steel & Stone Publishing, Degnelodden 5, Valby, 3200 Helsinge. Tlf. 22 87 20 29. E-mail: steel.stone@mail.tele.dk. Se også www.flaadensskibe.dk

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf

Del: