Fra udlandet - 1961 - #4

Oversigt over amerikanske raketter

Man hører om så mange navne
på raketter, at nedenstående oversigt,
der kun medtager de mest elementære
oplysninger, form entlig vil
være af interesse. Rakettypernes
antal stiger hastigt, og det overgår
vel, hvad man havde tænkt sig blot
få år tilbage. Men udover den store
tilgang finder der også en betydelig
afgang sted, således at projekter,
på hvis udvikling der måske er
ofret i snesevis af millioner kroner,
falder helt bort. Andre raketter bevarer
deres navn, men de forbedres
så meget, at de får et nummer eller
bogstav knyttet til navnet, og produktionen
af de ældre typer ophører.
 
I oversigten er efter rakettens
navn værnsgren angivet ved (H),
(S) eller (F) for henholdsvis hær,
søværn og flyvevåben. Den enkelte
rakets anvendelse er angivet ved 2
store bogstaver med bindestreg
imellem. Det første bogstav angiver
affyringspladsens beliggenhed og
det næste målets beliggenhed. L
betyder lu ft (fly), 0 betyder overflade
(kan betyde såvel jord- som
havoverflade), og U betyder undervandsposition.
Eksempelvis betyder
L -L en raket, der normalt affyres
fra et fly mod et andet fly, og O-U
en raket (rakettorpedo), der affyres
fra et overfladeskib mod et neddykket
mål. Brisant betyder, at rakettens
sprængladning består af
alm indeligt sprængstof, medens
atom betyder atomsprængladning.
Hvis raketten er forsynet med denne
sidste, vil den normalt i stedet
kunne forsynes med en alm indelig
sprængladning, hvorimod det omvendte
ikke er tilfældet.
 
Alfa (S) O-U, 225 kg, fast drivstof,
brisant. Anvendes på destroyere.
 
Asroc (S) O-U, torpedo, fast
drivstof, atom eller brisant, rækkevidde
13 km. O pstillet i 4 destroy
ere. Planlagt anvendt i ialt 150 destroyere
og krydsere. Forbedret type
under udvikling.
Astor (S) U-U, torpedo, atom.
Under udvikling.
Atlas (F) O-O, fjernraket, rækkevidde
ca. 12.000 km, flydende
drivstof, atom. A f 74 affyringer betegnes
47 vellykkede, 11 delvis lykkede,
16 mislykkede. 12 affyringspladser
er klar på Vandenberg og
W arren flyvebaserne. Yderligere ca.
50 affyringspladser ventes færdigbyggede
i 1961.
Arm (F) L-O, antiradarraket,
kun planer.
Bomarc-A (F) O-L, ramjet interceptor,
startraket med flydende
drivstof, rækkevidde 400 km, Mach
2,7, atom. O pstillet på M cGuire
flyvebasen, New Jersey.
Bomarc-B (F) O-L, ramjet interceptor,
startraket med fast drivstof,
rækkevidde 700 km, Mach 2,7,
atom. A f 18 affyringer betegnes 10
vellykkede, 8 mislykkede. E r sat i
produktion.
Bullpup (S-f-F) L-O, brisantbombe,
ca. 100-450 kg. Anvendes
af flådens fly, v il snart blive taget
i brug af luftvåbenet. Marinetropperne
anvender den fra helikopter.
Ny type med atomsprængladning
ventes snart færdig.
Cobra (S) O-O, en raket, der
skal opsøge målet ved hjælp af dettes
radaranvendelse. Begyndende
udvikling.
Cobra (Marines) O-O, trådstyret
panserværnsraket, 9 kg. E r ikke
endelig antaget.
Corporal (H) O-O, flydende
drivstof, rækkevidde 125 km, atom.
Anvendes af NATO-styrker i Eu ropa.
Crow (S) L-L, udvikling.
 
Dav y Crockett (H) O-O, fast
drivstof, bazookalignende, kan bæres
af 2 mand, atom med kraft
mindre end 1000 tons. Ventes færdigudviklet
i 1961 og overdraget til
nogle NATO-lande endnu i 1961.
Eagle (S) L-L, 4,5 m lang, ca.
1000 kg, rækkevidde 150 km, fast
drivstof, M acli 4. Udvikling. Skal
affyres fra et særligt fly, der er
under udvikling, og af hvilket 120
ventes fabrikeret i løbet af nogle år.
Fabmids (H) O-L, m obilt antiraketvåben.
6 firm aer har modtaget
en studiekontrakt.
Falcon (F) L-L, rækkevidde 8
km, Mach 2, fast drivstof, brisant.
E r i brug. En type med atomsprængladning
ventes snart færdigudviklet.
Genie (F) L-L, ikke styret, rækkevidde
2,5 km, atom. I brug.
Gimiet (S) L-O, ikke styret, udvikling.
Haivk (H) O-L, fast drivstof,
brisant, rækkevidde 35 km. Anvendes
specielt mod lavtgående fly. I
brug bl. a. ved Panama og på Okinawa.
Ved et forsøg nedskød man
i januar 1959 en Honest John, h vilket
var første gang, en raket tilintetgjorde
en anden raket. En forbedret
Haivk, der kaldes Super
Haivk, under udvikling.
Honest John (H) O-O, ikke styret,
brisant og atom, rækkevidde 25
km. I brug bl. a. i Europa.
Hound Dog (F) L-O, turbojet,
Mach 1,7, rækkevidde 800 km, atom.
I brug. Affyres fra bombeflyet B-
52 G. Beholdningen menes at overstige
400 stk.
Jupiter (H) O-O, flydende drivstof,
middeldistanceraket. Skal anvendes
af Italien og Tyrkiet. 31
militære affyringer foretaget, 24
vellykkede, 5 delvis lykkede, 2 mislykkede.
 
Lacrosse (H) 0-0, fast drivstof,
atom, rækkevidde 32 km, meget
mobil. I brug bl. a. i Europa og det
fjerne Østen. En påbegyndt udvikling
af en forbedret type er opgivet
igen.
Law (H) 0-0, let antitankraket,
udvikling.
Little John (H) 0-0, ikke styret,
rækkevidde 16 km, fast drivstof,
atom. Yentes taget i brug i
1961.
Lobber (H) 0-0, forsyningsraket,
rækkevidde ca. 20 km. Hvis
den anvendes med sprængladning,
kaldes den Bullista. Begyndende
udvikling.
Lulu (S) L-U, atomdybvandsbombe,
der kastes fra fly eller evt.
affyres fra Asroc (se denne). I brug.
Mace (F) 0-0, turbojet af typen
førerløs fly, atom, rækkevidde
1000 km, en B-modcl 2000 km. M obil.
Anvendes af US-tropper i Vesttyskland.
Mauler (II) 0-L, på bæltekøretøj,
meget mobil. Tænkes anvendt
ikke alene mod fly, men også mod
raketter. Under udvikling. Flere
NATO-lande interesserede.
Minuteman (F) O-O, fast drivstof,
3 trin, atom, kan være m obil
(jernbane) eller på fast affyringsplads.
Under udvikling. Yentes omkring
ju li 1962 taget i brug på
Malinstrom flyvebasen.
M-55 (H) 0-0, 102 mm raket
indeholdende giftgas, kort rækkevidde.
Raketstyr med 45 rør. I brug.
Missile A (H) O-O, fast drivstof,
rækkevidde ca. 30 km. Begyndende
udvikling.
Nike-Ajax (H) O-L, flydende
drivstof, brisant, Mach 2,5, rækkevidde
40 km. Ca. 170 batterier i
USA. Anvendes også i Europa og
det fjerne Østen.
Nike-Hercules (H) O-L, fast
drivstof, rækkevidde 120 km, atom,
Mach 3. E r i færd med at erstatte
Nike-Ajax. Ca. 80 batterier opstillet
i USA.
Nike-Zeus (II) O-L, 3-trin, anvendes
mod fjernraketter, rækkevidde
300 km, fast drivstof, atom.
Under udvikling. A f 12 affyringer
var 7 vellykkede, 3 delvis lykkede
og 2 mislykkede.
Pershin g (II) O-O, 2 trin, fast
drivstof, rækkevidde 800 km, atom,
m obil, udvikling. A f 9 affyringer
var 8 vellykkede og 1 mislykket,
Ventes taget i brug sent i 1961.
Skal erstatte Redstone. En forbedret
Pershing II, rækkevidde 1600
km, foreslået.
Polar is (S) U-0 og O-O, rækkevidde
2000 km, kan række ca. 90%
af målene i Rusland. 85 affyringer,
hvoraf 60 vellykkede, 21 delvis lyk kede
og 4 mislykkede. Fra neddykket
stand 13 affyringer, hvoraf 9
vellykkede og 4 mislykkede. Første
undervandsbåd bærende 16 stk. P o laris
taget i anvendelse i november
1960. En Polaris II og en Super
Polcris under udvikling.
Quail (F) Ikke en raket, men
nærmest et lille fly, der skal vild lede
fjendens radarer, rækkevidde
300 km. Anvendes på flyvebaser og
af bombeflyet B-52.
Raven (S) L-O, rækkevidde 800
km, kun planer.
Redeye (II) O-L, 1.2 m lang, 9
kg, bazookalignende, infrarød styring,
fast drivstof, brisant. U dvikling.
Flere NATO-lande interesserede.
 
Redstone (H) 0-0, flydende
drivstof, rækkevidde 320 km, atom.
I brug. Skal erstattes af Pershing.
Regulus I (S) 0-0, af typen
førerløs fly, rækkevidde 800 km,
atom. Findes på nogle US undervandsbåde.
Regulus II benyttes som
m ålfly.
Semper (Marines) Ingen detaljer
foreligger. Begyndende udvikling.
Sergeant (H) O-O, fast drivstof,
atom, rækkevidde mere end 125
km. I produktion.
Shillelagh (H) O-O, letvægt,
kan monteres på køretøj. Begyndende
udvikling.
Sidewinder (S-J-Fj L-L, infrarød
styring, rækkevidde godt 3 km,
brisant, i brug. Bedre typer er under
udvikling, bl. a. en model, der
kan anvende såvel infrarød som radarstyring.
Sky Bolt (F) L-O, fast drivstof,
rækkevidde mere end 1600 km, affyres
fra bombeflyene B-52, B-70 og
Vulcan. Udvikling. Ventes taget i
brug ca. 1965.
Slam (F) O-O, ramjet, atom.
Begyndende udvikling.
Snark (F) O-O, rækkevidde
9000 km, Mach 0,9, turbojet, atom.
Ca. 20 af disse førerløse fly findes
ved Presque Isle, Maine.
Sparrow III (F) L-L, rækkevidde
10 km, Mach 3, brisant, fast
drivstof. I brug fra hangarskibsfly.
Sparrow I er forældet.
Subroc (S) U-U og O-U, rækkevidde
40 km, fast drivstof, atom.
Ventes taget i brug i 1961. Først på
en atomdrevet undervandsbåd.
SS-10 (H) O-O, trådstyret panserværnsraket,
rækkevidde 1500 m,
15 kg, fast drivstof, brisant. I brug
i enkelte NATO-lande.
 
SS-11 (H) O-O, eller fra h elikopter,
trådstyret panserværnsraket,
rækkevidde 3500 m, 30 kg, b risant.
I brug. Ikke antaget definitivt
i USA.
Talos (S) O-O, rækkevidde 16
km, Mach 2, 4,5 m lang, 30 cm i
diameter, brisant. I brug på destroyeren
Adams.
Terne (S) O-U, 120 kg, brisant.
Købes fra Norge t il opstilling i 2
destroyere.
Terrier (S) O-L, rækkevidde 16
km, Mach 2,5, fast drivstof, 8 m
lang. I brug.
Terrier-Advanced (S) O-L, omtrent
dobbelt så ydedygtig som den
alm indelige Terrier. Ventes taget i
brug i 1961.
Thor (F) O-O, rækkevidde 2500
km, flydende drivstof, atom. I brug
på bl. a. 4 baser i England. Foretaget
65 m ilitæ re affyringer, hvoraf
44 vellykkede, 11 delvis lykkede og
10 mislykkede.
Titan (F) O-O, fjernraket, rækkevidde
9000 km, 27 m lang, fly dende
drivstof, atom. 25 affyringer,
hvoraf 17 vellykkede, 3 delvis lyk kede
og 5 mislykkede. Titan I ventes
taget i brug i midten af 1961.
Titan II v il få større rækkevidde og
ventes færdig i 1963.
Typhon (S) O-L, dens mål er
andre raketter. Den kaldtes tidligere
Super Tartar og Super Talos.
Ramjet, brisant. Begyndende udvikling.
Evt. t il brug på hydrofoil
destroyere.
Wagtail (F) L-O, fast drivstof,
lavtgående, skal klatre over bakker
og træer. Under udvikling.
W illow (H) Ingen detaljer kan
gives. Under udvikling.
 
Zuni (F) L-L og L-0, fast drivstof,
ikke styret, rækkevidde 8 km,
brisant. I brug.
(Hovedparten af ovennævnte
amerikanske raketter har tidligere
været omtalt i M ilitæ rt Tidsskrift
og nogle af disse temmelig udførligt).
(Missiles and Rockets, 2/1 1961).
 
M.
 
PDF med originaludgaven hvor denne artikel er fra: PDF icon argang_1961_-_v3.pdf

 

Litteraturliste

Del: