Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand

Anmeldt af Poul Grooss

"Fra sømilitær kapacitet til museumsgenstand” med undertitlen ”Ubåden i dansk forsvarspolitik gennem 100 år” af Hans Christian Bjerg. Udgivet af Statens Forsvarshistoriske Museum den 5. oktober 2009 som ”Forsvarshistoriske Skrifter Nr. 9”. 112 sider illustreret. Pris kr. 150.

Foto: Den norske ubåd Vædderen.

 Det er ikke nogen smuk præsentation af demokratiet, men til gengæld en særdeles lærerig proces. Det er interessant at følge Det radikale Venstres opfattelse af danske ubåde som defensive, også langt efter Den første Verdenskrig, hvor især tyskerne anvendte ubåde særdeles offensivt.

Hvis man ikke har tid til at læse hele bogen kan man nøjes med at læse forordet skrevet af ubådsforeningens formand, kontreadmiral Niels Mejdal. Ubådene blev som bekendt afskaffet med et pennestrøg ved forsvarsaftalen fra 2004. Forordet slutter med et citat fra en artikel i Tidsskrift for Søvæsen fra 1972. Artiklen slutter med ordene: ”Primært for os alle må det være at tilsikre, at enheder i fremtiden hverken afskaffes eller anskaffes på grundlag af misforståelser, ukendskab eller på energiske fortaleres/modstanderes personlige formodninger eller følelser”.

Dette håb blev gjort til skamme med forsvarsaftalen i 2004 efter en særdeles uskøn og usaglig debat, der havde strakt over mere end 35 år. Kulminationen på denne ”sæbeopera” kom med Socialdemokratiets introduktion af Knud Damgaard som såvel strateg, ubådsekspert som videnskabsmand i 1980’erne, hvor han tillige trak en uvidende major Gråbæk rundt i manegen som ekspert. Hele denne proces er godt beskrevet i bogen, men desværre gav denne udvikling ikke anledning til nogen selvransagelse i Socialdemokratiet siden hen.

Usaglighed, lobbyisme og illoyalitet prægede dog også ubådstilhængernes indsats i begyndelsen af dansk ubådshistorie. Hertil kom også personlige ambitioner og store personlige økonomiske interesser.

Det er blevet til en flot bog med mange interessante illustrationer. Bogen er udgivet med støtte fra Dansk Ubådsforening og præsenteret ved en reception afholdt på Søværnets Officersskole på Holmen. I samme uge markerede Statens Forsvarshistoriske Museum jubilæet med en særudstilling om danske ubåde på Orlogsmuseet, hvor Dansk Ubådsforening også havde ydet støtte.

Del: