Fra kaos til Putin

Anmeldt af Poul Grooss

Af Karsten J. Møller. ”Fra kaos til Putin” Udgivet af Jyllands-Postens Forlag, København K, den 3. november 2008. 304 sider. Pris kr. 269.

Foto: Saxo.com

Undertitlen er ”Brudstykker af det moderne Ruslands historie”, og læseren opdateres med udviklingen i det store land. Forfatteren er generalmajor Karsten J. Møller, som siden sin pensionering fra stillingen som chef for Forsvarsakademiet i 2007 har været ansat som senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Bogens emne er primært Ruslands historie fra Putins magtovertagelse ved årtusindskiftet, men forfatteren har med sin store viden og interesse for Rusland også været i stand til at bibringe læseren baggrunden for de kriser og hændelser, som anføres i bogen. Hermed føres læseren tilbage til Jeltsins farverige regeringsperiode, og når det er nødvendigt tillige til Gorbatjov og Sovjettiden.

Bogen handler primært om Ruslands indenrigspolitik, herunder hvem de egentlige magthavere er, oligarkernes vej til rigdom, magtministerierne, krigene i Tjetjenien etc. Trods det relativt tunge emne er bogen fantastisk velskrevet og let læselig, og den er spændende som en kriminalroman. Der er en beskrivelse af Putin, hans opvækst, uddannelse og karriere. Man kan følge hans vej via universitetet til KGB og videre til bystyret i Sankt Petersborg. Hans vej tilbage til KGB er ret interessant, fordi han blev chef efter at være trådt ud af tjenesten nogle år forinden. Han havde således ledelsen imod sig, da han dukkede op som chef. Af særlig interesse er hans eget politiske program og hans personlige ”manifest”, som bliver offentliggjort omkring hans tiltrædelse som fungerende præsident, da Jeltsin pludselig trak sig tilbage nytårsaften 1999.

Bogen er krydret med forfatterens egne personlige oplevelser i Rusland fra selve perioden, hvilket gør bogen meget levende og interessant. Forfatteren har en meget analytisk tilgang til stoffet. Når talen kommer på økonomi får man hele baggrunden for, hvorledes Rusland kom ud i det økonomiske uføre under Jeltsins omstillingsproces til demokrati og markedsøkonomi.

Han gør meget ud af at forklare baggrunden for komplicerede forhold, som for eksempel Ruslands økonomiske kriser, behovet for olie- og gaseksport, oligarkernes indflydelse på Jeltsin etc. Der er en levende beskrivelse af Jeltsins afgang fra præsidentembedet, hans families indblanding i store økonomiske transaktioner, hans omgangskreds, som drak ham fra sans og samling og røvede, hvad der var tilbage. Forfatteren tegner et interessant billede af Rusland på vej ud af det 20. århundrede. Der er et kapitel, der alene beskriver ”røverkapitalisme og oligarker”, og det er spændende og opbyggelig læsning. Ind i mellem kan man så også se, at enkeltpersoner, der står i vejen for nogle af disse interessegrupper, bliver likvideret eller bliver udsat for ulykker. Når Putin skal prøve at trække grænser, så går det ud over dem, der står i vejen, inklusive oligarkerne. Kapitlet om de sociale forhold i Rusland beskriver sundhedssektorens begrænsninger, befolkningens problemer med HIV/AIDS, alkohol, tobak, forkert ernæring, faldende levealder, aborter etc. Det er skrap kost.

Denne grundige forberedelse gør, at læseren herefter kender Putins baggrund og hans manøvremuligheder. Hermed får læseren også selv anledning til at stille sig spørgsmål om, hvor Rusland egentlig er på vej hen. Svaret er, at det i hvert tilfælde ikke er lige på vejen til et demokrati, som vi kender det i Vesteuropa, men at befolkningen heller ikke prioriterer dette særlig højt. Befolkningen ønsker stabilitet, og Putins store fortjeneste er, at det har han leveret. Endelig giver forfatteren sit eget bud på, hvor Rusland er på vej hen. Putins Rusland er nu tilbage som stormagt, og man ønsker ikke mere at blive overset eller ydmyget i forhandlinger.

Bogen er forsynet med relevante kort, som støtter teksten. Desuden er der en række bilag med russiske og sovjetiske nøglepersoner siden 1905, diagram over den russiske præsidents administrative organer i 2008, diagram over magtens tredeling i Rusland anno 2008, den russiske føderations føderationssubjekter (83 områder med varieret politisk status og af varieret størrelse). Bogen er tillige forsynet med litteraturliste, forkortelsesliste og navneregister. Alt i alt en fantastisk velskrevet og aktuel bog om Rusland frem til 2008.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf

Del:

Emneord

Der er ingen emner tilknyttet denne side