Frømandskorpset gennem 50 år

Anmeldt af Poul Grooss

Redigeret og delvis skrevet af Georg Holst Petersen. Udgivet i august 2010 – under Flådens 500-års jubilæum - med undertitlen ”En jubilæumsbog”. ISBN 978-87-994183-0-5. 201 sider illustreret. Pris kr. 150 plus forsendelse. Bogen kan evt. afhentes hos forfatteren på adressen Øster Allé 24, 2100 København Ø. Henvendelse mobil 22 36 79 18 eller e-mail georghp@gmail.com

Foto: Forsvaret.dk

Da Frømandskorpset havde 40-års jubilæum i 1997, opstod tanken om at udgive korpsets historie, for kilderne omkring tilblivelsen af korpset var efterhånden ved at blive noget ældre. Det lykkedes ikke helt, men omkring 50-års jubilæet lykkedes det at få iværksat en indsamling af bidrag fra gamle ”frøer” omhandlende starten i 1957, og øvrige bidrag fører så læseren op til jubilæet i 2007.

Bogen indeholder en række forord. Først et af ”Frø nr. 210”, som er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, så et af korpsets nuværende og mangeårige chef, kommandørkaptajn Mogens S. Christens samt endelig forfatterens eget.

”Frømandskorpset gennem 50 år” består altså af en lang række bidrag fra ”frøer” med vidt forskellig alder og baggrund, og det er der kommet en ganske interessant og læseværdig bog ud af. Baggrunden er jo alvorlig. Korpset blev til under Den kolde Krig, og det udviklede sig langsomt til et elitekorps, hvorom det var meget svært for udenforstående at få oplysninger. Korpset blev ramt af nogle dødsulykker, som kort omtales. Ellers handler bogen især om den vanskelige opbygning af en organisation, som i virkeligheden (læs ”i bureaukratiet”) slet ikke eksisterer. Da den ikke eksisterer, er der ikke noget bemandingsreglement, ingen tildeling af penge, materiel etc. Da organisationen tillige er præget af militære hemmeligheder, var det en kamp op ad bakke for at få anerkendelse, ressourcer etc.

Et af nøgleindlæggene er skrevet af ”Frø nr. 24”, kommandør Finn Volke, som var chef for Frømandskorpset i lange perioder og som stod for en væsentlig del af opbygningen af korpset til en eliteenhed. I hans chefperiode tilbyder han støtte til politiet med eftersøgninger, og det kommer der resultater ud af. Det drejer sig mest om tragiske ulukker, hvor drenge er druknet og ikke blevet fundet. Herfra yder korpset så assistance ved andre ulykker, blandt andet flyulykker på havet, assistance til politioperationer samt til Told & Skat.

Hovedvægten af bogens indhold er lagt på beskrivelsen af korpsets tilbliven, og der er ikke så meget stof om de skarpe operationer. Der er mange gode illustrationer i bogen. Georg Holst Petersen har skrevet sit eget bidrag. Desuden har han stået for redigeringen af de mange indlæg, hvor nogle af bidragyderne ikke er vant til at fatte sig i skriftlig form, men på trods af det er resultatet blevet godt. Læseren har dermed en god chance for at sætte sig ind i forholdene. Forfatteren er selv ”Frø nr. 41” med tilnavnet ”Putte”. Han har bestridt de fleste af stillingerne i korpset og blandt andet været fungerende chef i perioder.

Er man ikke til motion, må bogen være hård kost. Der omtales blandt andet en enkelt ”udflugt” med svømning fra Røsnæs til Samsø, derpå til fods op til nordspidsen af øen og derfra svømning til Helgenæs. Der er jo ingen grund til at løse en billet fra Sjælland til Jylland, hvis man alligevel skal have lidt motion.

Med de mange bidrag er der selvfølgelig mange af korpsets anekdoter, og de er med til at gøre bogen til ganske fornøjelig læsning. Godt at bogen nåede at blive til, medens tid var. Dele af overskuddet fra salget af bogen overføres til ”Anders Lassen Fonden”.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_140.aargang_nr.1_2011.pdf

Del: