Første Verdenskrig

Anmeldt af Flemming Tandrup

Headley P. Willmott, Første Verdenskrig (Oversat til dansk af Ole Ventegodt). København: JP/Politikens Forlagshus A/S, 2004. 319 sider, kr. 299,-

H. P. Willmott er en anerkendt britisk militærhistoriker, forfatter og lektor ved Royal Military Academy, Sandhurst. Forfatteren har skrevet adskillige bøger og artikler om krig og krigsførelse og blandt de sidste udgivelser er The Second World War in the East (Oversat til dansk i 2001).

        ”Den Første Verdenskrig optager stadig nutidige forfattere, og dens virkning føles meget tydeligt, ikke mindst af de besøgende på de kæmpekirkegårde, der ligger udstrakte over de store slagmarker” og ”Tonerne af tappenstreg, der blæses hver aften ved Meninporten, kan ikke undgå at forfølge den lyttende - hvad enten det fremkalder tanker om militær storhed eller om meningsløsheden ved døden i kamp”.

        Af disse sætninger, der er taget fra bogens afsluttende afsnit om arven efter krigen og dens fortsatte virkning, beskriver vel især den sidste de to yderpunkter, imellem hvilke forfatteren synes at have søgt at afbalancere sine beskrivelser og vurderinger. Men forfatterens hensigt med at bidrage til rækken af de mange udgivelser om Første Verdenskrig udtrykkes ingen steder direkte.                

        Den valgte opsætning af bogen med de mange og dominerende illustrationer, hvorimellem såvel den gennemgående tekst - som billedkommentarer og uddybende beskrivelser af enkeltemner ”slynger” sig, virker distraherende og slører til en vis grad sammenhængen, der dog følger den traditionelt antagne faseopdeling af krigen.

        Hovedteksten er velskrevet - generelt dækkende hovedbegivenhederne uden overraskende nye betragtninger…dog skiller de to første kapitler sig lidt ud. Dette sker dels ved den kortfattede men meget klare og begribelige beskrivelse af de komplicerede magtpolitiske faktorer og forhold, der førte til åben krig mellem de europæiske magter - og dels ved beskrivelsen af det forfatteren kalder ”jagten på en illusion”.

        Dette afsnit indleder bogens andet kapitel med en udmærket redegørelse for den manglende sammenhæng mellem mål og midler, hvor illusionen om hurtige afgørende slag brister som følge af manglende sammenhæng mellem specielt doktriner og teknologi.

Kapitlet indeholder endvidere (endnu) en interessant vurdering af ”Schlieffen-planen” … og hvorfor denne plan måtte kuldsejle på grund af negligering af de logistiske og kommunika-

tionsmæssige aspekter. I denne forbindelse er det tankevækkende, når forfatteren hævder, at de første tyske heste, der døde af udmattelse, allerede faldt på tysk jord.

        Sideløbende med hovedteksten har forfatteren valgt at behandle en række specialemner såsom udrustning og bevæbning af de deltagende landes styrker, anvendelse af gas og fly, udvikling af særlige skyttegravsvåben, artilleri og kampvogne, kvinders rolle i krigen og hjemmefronten, m.fl.

        Hertil kommer særlige afsnit om enkelte spektakulære slag, der gennemgås i hovedtræk i tilknytning til nogle af de mange specialkort, der desværre ikke alle angiver de i teksten anvendte stednavne. Endelig skal nævnes de meget nyttige tidslinier, der angiver hovedforløbet på diverse fronter.

        Forfatteren når i løbet af de ca. 300 sider på en levende måde at berøre mange aspekter og faser af krigen - såvel i som uden for Europa - og opnår dermed at dække emnet i bredden; men den læser, hvis nysgerrighed er blevet vækket, må desværre lede forgæves efter en litteraturliste, der kunne bane vejen for en forståelse i dybden.    

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_134.aargang_nr.1_2005.pdf

 

Del: