Fem år i Berlin

Af Bodil Steensen-Leth. Udgivet af forlaget Gyldendal den 24. oktober 2008. 360 sider. Pris kr. 299 (vejledende).

Foto: saxo.com

Den næste bog er ”Berlin i fem år”, som foregår i og omkring det danske gesandtskab (ambassade) i Berlin under Den anden Verdenskrig. Den er skrevet af svigerdatteren til den daværende legationsråd ved ambassaden, og der er mange interessante iagttagelser om hændelser og enkeltpersoner. Bogen giver således en ganske usædvanlig skarp beskrivelse af besættelsestiden og forholdene i Berlin, set fra gesandtskabet. Endvidere bringer bogen læseren tæt på den kreds af tyske anti-nazister, som forsøgte at vælte eller dræbe Hitler, men som kom så grueligt galt af sted efter den 20. juli 1944.

Som nævnt i indledningen er der tale om en roman, men den er baseret på research og arkivstudier samt på samtaler med forfatterens svigerfar, som var legationsråd (ambassadørens stedfortræder) på den danske ambassade i Berlin fra 1940 til 1945.

Hovedtemaet er den tyske modstand mod Hitler, og nøglepersonerne i 20. juli-attentatet mod Hitler indgår i romanen. Hermed er det en bog, som beskriver ”det andet Tyskland”, det ikke-nazistiske. Det er specielt den såkaldte Kreisau-kreds, der beskrives. Forsøg på at komme i kontakt og dialog med de allierede mislykkedes, især på grund af kravet om ”Unconditional Surrender”. Modstandsfolkene opnåede i perioden 1942 – 1944 at organisere sig med repræsentanter fra brede kredse fra det ikke-nazistiske samfund, etablere en skyggeregering, som var klar til at tage over, og de forhandlede sig frem til et politisk grundlag for et Tyskland efter Hitler. Leipzigs borgmester, Goerdeler, stod klar til at overtage som regeringschef i Tyskland, hvis Hitler blev enten væltet eller myrdet. Da attentatet slog fejl den 20. juli 1944, blev alle modstandsgrupperingerne optrævlet, og de implicerede blev arresteret, tortureret og henrettet, og det samme gjaldt for en stor del af deres familier. Det er grum læsning.

Det er en særdeles velskrevet og spændende bog, som bringer læseren rundt i Berlin i en periode, hvor det går fra sorgløshed til ragnarok. Hovedpersonen er legationsråd Steensen, og bogen tager sin begyndelse omkring tidspunktet for iværksættelsen af de tyske operationer rettet mod Danmark og Norge. Hermed får læseren indblik i kommandørkaptajn Kjølsens forgæves forsøg på at rapportere hjem om den kommende besættelse. Beskrivelsen af samarbejdet mellem legationen (ambassaden) og Udenrigsministeriet i København er god – og særdeles underholdende. Bogens afslutning om russernes forhold til den danske legation i Berlin vil nok være en overraskelse for de fleste. Trods det meget alvorlige emne, som forfatteren har særdeles stor indsigt i, er det lykkedes at skrive en let læst og spændende beretning om en fantastisk periode i den nyere historie.

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_137.aargang_nr.4_2008.pdf

Del:

Emneord