Erindringer om Den Anden Verdenskrig

Winston S. Churchill, Erindringer om Den Anden Verdenskrig. Bind 1: 1939 – 1941, Bind 2: 1941 – 1945. København: Rosenkilde, 2006. kr. 450,00 pr. bind; i alt 1.000 sider.

 

 

Foto: Gucca.dk

 

Da Winston S. Churchill mistede premierministerposten i sommeren 1945, begyndte han at skrive sine erindringer fra krigsårene. Det blev til mammutværket ”Den Anden Verdenskrig”, som i 1953 indbragte ham Nobelprisen i litteratur. Seks år senere forkortede han selv dette værk og forsynede det med et efterskrift om efterkrigsårene. Den forkortede udgave har ikke tidligere været udgivet på dansk.

I dette tilfælde er introduktion af forfatteren overflødig. Han nævner selv i indledningen, at han har været minister under begge verdenskrige. I den forbindelse nævner han også, at hans to-bindsværk om Den første Verdenskrig (”Den store Krig”, bind 1 og 2) sammenholdt med disse to bind om Den anden Verdenskrig udgør et samlet værk om Europas nye Trediveårskrig. Endvidere anfører han, at det ikke drejer sig om historie, men om bidrag til historien.

”Erindringer om Den anden Verdenskrig” er en ren fornøjelse at læse. Forfatteren er sjældent velformuleret i skrift og tale, og det bærer bogen i den danske oversættelse heldigvis også præg af. Oversættelsen har dog enkelte ”smuttere” så som den berømte Captain Philip Vian, RN, hvis titel er oversat til kaptajn. Churchill har aldrig sympatiseret meget for Stalin, og i sin beskrivelse af Stalins manglende forholdsregler mod en tysk opmarch i juni 1941 opridser han situationen meget kortfattet og kontant: ”Krig er i hovedsagen et katalog over fejltrin, men det er tvivlsomt, om der i historien kan findes en fejltagelse, der kan måle sig med den, som Stalin og de kommunistiske chefer gjorde sig skyldige i, da de bortødede enhver mulighed på Balkan og dvask afventede eller ikke formåede at indse det frygtelige angreb, der truede Rusland. Vi havde hidtil anset dem for at være selviske og beregnende. I denne periode viste de sig også at være en flok tosser”.

Der optræder et utal af hemmelige britiske agenter, som rapporterer til London om krigens udvikling. Her skal man lige erindre sig, at bogen er udgivet ca. 15 år inden det blev afsløret, at briterne var i stand til at tyde en stor del af signaltrafikken i den øverste tyske politiske og militære ledelse. Agenterne er derfor angivet som kilde i stedet for de såkaldte ”Ultra-signaler”.

Et eksempel på at forfatteren er i stand til at fremlægge komplicerede forhold på en kort og overskuelig måde fremgår blandt andet af beskrivelsen af ”Operation Overlord” (landgangen i Normandiet), som kun fylder lidt over seks sider i hans beskrivelse.

Bogen er forsynet med forfatterens efterskrift fra 1957 samt et fælles register for de to bind. Den er opdelt i meget klare kapitler, som gør den anvendelig også som opslagsværk. Der er et udmærket kortmateriale til de enkelte kapitler.

Fra mit barndomshjem er jeg opdragt med en dyb respekt for Churchill. Da jeg som afslutning på min tid som forsvarsattaché i London blev bedt om at lægge en krans på Churchills grav den 5. maj sammen med overlæge Røjel, så sagde Røjel: ”Vi besluttede engang i modstandsbevægelsen, at hvis der var nogen, der skulle hædres for Danmarks befrielse, så var det Churchill, så derfor har vi sørget for blomster hver 5. maj! Denne bog er også et flot minde over Churchills indsats for den frie verden. Selv om der kommer mange nye bøger om Den anden Verdenskrig i denne tid, så er denne bog fra 1959 absolut at betragte som et hovedværk, som man ikke kommer uden om.

 

PDF med originaludgaven af Militært Tidskrift hvor denne artikel er fra:

militaert_tidsskrift_135.aargang_nr.4_2006.pdf

Del: