Log ind

Danske uniformsmalere

#

Titel: Uniformsmalere.

Forfattere: Claus Mogensen.

Forlag: Chakoten - Dansk Militærhistorisk Selsskab.

Udgivelsesdato: 2021.

Antal sider: 64 sider, rigt illustreret.

Vejl. pris: kr. 100 ved henvendelse på email: chakoten@chakoten.dk

Rating: 3.

Anmelder: Poul Grooss.

Udgivelsen er et smukt hæfte med en lang række farverige illustrationer af militært personel fra 1700- og 1800-tallet, fortrinsvis fra hæren. Det drejer sig om danske uniformer fra 1761 til 1857. Præsentationen af værkerne er delt i to, og samlet set udgør de et stykke dansk kulturhistorie.

De ældste af illustrationerne er udarbejdet af en englænder, Charles Julius Bertram, som emigrerede til Danmark i 1743. Han var selv kobberstikker, og han producerede en lang række uniformsmalerier/kobberstik med afbildning af henholdsvis en officer og en menig fra hvert af de mange regimenter omkring midten af 1700-tallet. En stor del af regimenterne stammer fra Norge, og der er spændende regimentsnavne så som Søndenfjeldske Geworbene (hvervede) Infanteriregiment, Oplandske Nationalregiment og Akerhuske Nationalregiment. Ud over de mange danske regimenter (infanteri, husarer, dragoner, grenaderer, ingeniører, artillerister og jægere) og frikorps er der eksempelvis Oldenborgske Nationalregiment, Holstenske Kyrasserregiment og Kongelige tropper i Vestindien.

Illustrationerne fra 1800-tallet er udarbejdet af Christian Bruun, og de er mere detaljerede og nøjagtige, hvor Bertrams illustrationer fremstår mere enkle og en anelse naivistiske. Bruun havde arbejde som regissør på Det Kongelige Teater, men står også omtalt som maler, tegner og raderer i forskellige kunstnerleksika.

Bertram arbejdede hårdt frem til 1848 og nåede at afbilde en lang række uniformer, som blev afskaffet i 1848, lige inden Treårskrigen brød ud. Man kan undre sig over antallet af forskelligartede uniformer, som er ganske imponerende. Der er eksempelvis billeder af Thisted Borgervæbning, Bogense Politikorps, Aarhus Borgerlige Artilleri, Kolding Borgerlige Kavaleri, Odense Ridende Jægerkorps, Itzehoe Klostergarde, Rendsborgs Brandkorps, St. Croix Borgerlige Artilleri og en enkelt Sepoy. Alle de mange enheder havde forskelligartede uniformer. Dog havde man i Rødby, Sakskøbing og Maribo Borgervæbning åbenbart kunnet enes om fælles uniformer. Efter 1822 opløses en del af borgervæbningerne i købstæderne, og personellet kan herefter indgå i de lokale brandkorps eller stilles til rådighed som politimyndighed, men Bertram har nået at få afbildet uniformerne.

Udgiverne har opnået tilladelse til at affotografere de originale værker af Charles Julius Bertram i Hendes Majestæt Dronningens håndbibliotek. Christian Bruuns værker er blevet affotograferet i Det kongelige Bibliotek.

Udgivelsen af hæftet er muliggjort ved fondsstøtte fra ”Helen og Ejnar Bjørnows Fond”. Der er tale om en meget flot udgivelse, som vil glæde mange med interesse for historiske uniformer.

Poul Grooss

kommandør (pensioneret)

Boganmeldelse
Publiceret den 21. jan. 2022
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner