Log ind

Ulrik Federspiel - Et diplomatisk liv

#

Forfatter: Ulrik Federspiel.

Titel: Ulrik Federspiel - Et diplomatisk liv.

Forlag: Gyldendal.

Udgivelsesdato: november 2020.

Antal sider: 510.

Vejl. pris: 399,95 kr.

Anmelder: Nils Ulrik Bagge.

Rating: 5 faner.

Ulrik Federspiel reflekterer over sine oplevelser i sin erindringsbog Ulrik Federspiel. Et diplomatisk liv, fra han i 1971 begyndte i Markedssekretariatet i udenrigsministeriet, hvilket forberedte Danmarks indtræden i EF – en indtræden, der blev bekræftet ved folkeafstemning i 1972. Gennem de næste ca. 20 år arbejder han i ministeriet herunder på ambassaderne i London og Washington. Gennem sidste halvdel af sin karriere indtager han topposter som Direktør i Udenrigsministeriet (1991-93), Departementschef i Statsministeriet (1993 97), ambassadør i Irland (1997-2000), Ambassadør i USA (2000-05) og Direktør for Udenrigsministeriet (2005-09).

Der har været meget vekslende begivenheder i perioden, og heraf kan fodnotepolitikken i 1980’erne, Murens fald i 1989, afstemningen om Maastricht traktaten i 1992 og Salman Rushdie-sagen fremhæves. Som ambassadør i Washington var han meget tæt på 9/11, og hvad deraf fulgte. I sin sidste periode var det Muhammedtegningerne og masseevakuering af danske statsborgere fra Libanon samt angrebet på danske ambassader, der fyldte.

Ulrik Federspiel deler sit eget perspektiv på begivenhederne i sin bog. Det kan være vanskeligt for læseren helt at bevare overblikket, men de sidste 10 sider består af et kapitel med titlen ”De lange linjer”, hvor forfatteren her trækker udviklingen fra 1720, fredsslutningen på Store Nordiske Krig, hvor Danmark endeligt mistede Skåne og frem til i dag, hvilket giver et fint overblik over 200 års danske udenrigspolitiske hovedlinjer Danske konger eller politikere fremstår ikke særligt imponerende. Det er et gennemgående træk i bogen, at relationer og professionalisme er afgørende faktorer i diplomatiets verden. Der er ingen tvivl om, at Ulrik Federspiels amerikanske forbindelser, som blev skabt i hans tid ved ambassaden i Washington i 1980’erne, betød noget i tiden efter 9/11. I det hele taget bliver det fremhævet utallige gange i bogen, som på den måde også gør god reklame for, hvorfor et professionelt diplomati er et ”must” for en småstat som Danmark. Læseren får også et indtryk af det store apparat, der sættes i gang, når en dansk coaster bliver opbragt af pirater eller den indsats, der blev gjort for en dansk Guantánamo fange. Også hele det store apparat, der blev sat i gang i kølvandet på Muhamedtegningerne, er interessant at læse og viser, hvilke kræfter, der pludseligt og uventet kan ramme os, samt hvor vigtigt det er, at have gode venner i diplomatiet. I skrivende stund diskuteres politiske ambassadører, der har også været diskuteret i Ulrik Federspiels tid – han synes bestemt ikke, det er en god ide.

En lidt sjov detalje fra det diplomatiske liv leverer forfatteren, da han i nogle år var ambassadør i Dublin. Da han kom, blev han spurgt, om han var til golf eller ridning, da en af disse sportsgrene var helt afgørende for at kunne begå sig som diplomat i Irland, hvilket understreger at de afgørende diplomatiske samtaler finder sted i alle mulige sociale sammenhænge forud for samtaler i et mødelokale.

En spændende og velskrevet bog som tager læseren ind i maskinrummet i 40 års dansk udenrigspolitik fra optagelsen i EF i 1972 til krisen om Muhamed-tegningerne samt terrorangrebet på den danske ambassade i Islamabad 2008. Denne bog må være et ”must” for enhver med interesse for dansk udenrigspolitik. Jeg vil give den 5 bånd.