Log ind

Militærhistorie


Den afgørende Kamp i Polen i August 1920: Marchal Pilsudski — General Weygand

Den afgørende Kamp i Polen i August 1920: Marchal Pilsudski — General Weygand

De heftige Kampe om Narew og Bug den 2’ Aug. og daar- iig Forbindelse bagud hæmmede XVI’ A.s Fremrykning saa stærkt, at Arméen først den (i’ Aug. kunde…

Læs mere...
Kampen i Østen 1931—32

Kampen i Østen 1931—32

For at forstaa Grunden til, at Manchuriet er saa attraavær- digt, og for at finde Aarsagerne til de i snart mange Aar forte Kampe om det, maa man først gøre…

Læs mere...
Den afgørende Kamp i Polen i August 1920: Marchal Pilsudski — General Weyyand

Den afgørende Kamp i Polen i August 1920: Marchal Pilsudski — General Weyyand

Ved Centralmagternes Sammenbrud i November 1918 stod det polske Folk overfor den næsten umulige Opgave at genskabe et Hige af Verdenskrigens Kaos. En Lykke…

Læs mere...
Hvilke Krav stiller den nuværende Situation til vor Hærorganisation?*)

Hvilke Krav stiller den nuværende Situation til vor Hærorganisation?*)

Det maa anses for givet, at Regeringen vil betragte det som sin Hovedopgave under behørig Hensyntagen til vore Folkeforbundsforpligtelser at holde Danmark…

Læs mere...