Log ind

Militærhistorie


Belgiens Grænseforsvar. (Efter „le Temps“ den 23/11-1933)

Belgiens Grænseforsvar. (Efter „le Temps“ den 23/11-1933)

Forsvarsminister M. Devéze liar lige forelagt Senatets Budgetudvalg et Forslag om Bevilling af 759 Millioner til det nationale Forsvar. Heraf er 400 Millioner…

Læs mere...
Et Næropklaringseksempel - del 2

Et Næropklaringseksempel - del 2

Lige da Næropklaringskommandoets Hovedstyrke paa Chausseen til Sorø er ved at naa sit 2’ Stop, Bebyggelsen ved Kongsholm, overflyves det af en fj.…

Læs mere...
Den afgørende Kamp i Polen i August 1920: Marchal Pilsudski — General Weygand

Den afgørende Kamp i Polen i August 1920: Marchal Pilsudski — General Weygand

De heftige Kampe om Narew og Bug den 2’ Aug. og daar- iig Forbindelse bagud hæmmede XVI’ A.s Fremrykning saa stærkt, at Arméen først den (i’ Aug. kunde…

Læs mere...
Kampen i Østen 1931—32

Kampen i Østen 1931—32

For at forstaa Grunden til, at Manchuriet er saa attraavær- digt, og for at finde Aarsagerne til de i snart mange Aar forte Kampe om det, maa man først gøre…

Læs mere...