Log ind

Militærhistorie


Forsvarsligaen

Forsvarsligaen

For 25 Aar siden viste det sig, at den langvarige Forsvarskommission af 1901 ikke havde formaaet at hæve Forsvarssagen ud af Partistriden. I Følge…

Læs mere...
Motorordonnanser og deres Anvendelse

Motorordonnanser og deres Anvendelse

Under Efteraarsøvelser og andre Øvelser, hvor Motorordonnanser af det frivillige Motorordonnanskorps har forrettet Tjeneste ved Hæren, har det vist sig, at…

Læs mere...
Motorcykeleskadronen

Motorcykeleskadronen

Den raske Udvikling, der i de senere Aar er foregaaet i Rytteriet i Udlandet, og i hvilken Frankrig og Tyskland har været Foregangslande, har skabt en…

Læs mere...
Opmarch og Felttogsplaner i Galicien og Sydpolen, August 1914

Opmarch og Felttogsplaner i Galicien og Sydpolen, August 1914

Det foreliggende Emne har tidligere her i Danmark været behandlet af daværende Kaptajn W. W. Prior i „Operationerne paa Østfronten i 1914", udgivet af Det…

Læs mere...