Log ind

Militærhistorie


Lægetjenesten i gamle Dage

Lægetjenesten i gamle Dage

Efter Stabslæge C. T. Hansens overmaade interessante Artikel om dette Emne i nærværende Tidsskrift Nr. 8/1933 kunde det maa- ske have nogen Interesse at se,…

Læs mere...
Slaget ved Komarow: den 26. August—2. September 1914.

Slaget ved Komarow: den 26. August—2. September 1914.

XIV ø. K. følte sig truet i højre Flanke af de 7 Kompagnier og 4 Batterier ved Hulcze. Hovedstyrken af Gen. Roths Tropper gik derfor til Angreb i denne…

Læs mere...
Slaget ved Komarow* (den 26. August—2. September 1914)

Slaget ved Komarow* (den 26. August—2. September 1914)

I en tidligere Afhandling er Hærenes Opmarch, Felttogsplaner og Operationer indtil den 22. Aug. 1914 behandlet. Den 23. August tiltraadte som befalet baade…

Læs mere...
Bemærkninger til Ritmester O. W. H. Michelsens Udarbejdelse: Et Fjernopklaringseksempel

Bemærkninger til Ritmester O. W. H. Michelsens Udarbejdelse: Et Fjernopklaringseksempel

I Militært Tidsskrift Nr. 10—12/1932 og 1/1933 har Ritmester O. W. H. Michelsen fremsat et Eksempel paa et Fjernopklaringskommandos Optræden, der i…

Læs mere...