Log ind

Militærhistorie


Militær Foruddannelse i Italien*

Militær Foruddannelse i Italien*

Efter at Mussolini har grebet Statens Tøjler i Italien, staar dette Land med en næsten ideel Hærorganisation. Værnepligten i den italienske Hær varer ca. 18…

Læs mere...
Nogle Førere i Marneslaget

Nogle Førere i Marneslaget

Efter de mange Sejre i Grænseslagene havde O.H.L. og de tyske Arméførere efterhaanden kun den ene altbeherskende Tanke, at følge den vigende Fjende i Hælene…

Læs mere...
Panservogne og deres Anvendelse

Panservogne og deres Anvendelse

Efter Opfordring af Redaktionen skal jeg herved fremkomme med en kortfattet Redegørelse for mit Syn paa Panservogne og deres Anvendelse, idet min Opfattelse…

Læs mere...
De tyske Militærbudgetter 1934-35: Omorganisationen af det tyske Rigsværn

De tyske Militærbudgetter 1934-35: Omorganisationen af det tyske Rigsværn

Foranlediget af en Forespørgsel i det engelske Underhus har den engelske Regering ladet sin Gesandt i Berlin henvende sig til det tyske Udenrigsministerium…

Læs mere...