Log ind

Militærhistorie


Tyske Erfaringer vedrørende det lette, hestetrukne Artilleris Anvendelse i Krigen 1914—1918 II

Tyske Erfaringer vedrørende det lette, hestetrukne Artilleris Anvendelse i Krigen 1914—1918 II

Endnu var det ikke lykkedes for Divisionen at blive Herre over Skovkanten nord for Rossignol. Først Kl. 15,00 trængte Fodfolket frem hertil, hvorefter endelig…

Læs mere...
Panservogne og deres Anvendelse

Panservogne og deres Anvendelse

I moderne Krig vil Næropklaring næppe kunne ventes løst uden Kamp, og jo stærkere de automatiske Vaabens defensive Værdi er steget, des større Krav maa der…

Læs mere...
Akademikerne og Værnepligten

Akademikerne og Værnepligten

I en Artikel med ovenstaaende Titel har Korrespondent, hj. Kornet Hvidt i Militært Tidsskrift Nr. G bl. a. fremsat forskellige Bemærkninger vedrørende…

Læs mere...
Tyske Erfaringer vedrørende det lette, hestetrukne Artilleris Anvendelse i Krigen 1914—1918.

Tyske Erfaringer vedrørende det lette, hestetrukne Artilleris Anvendelse i Krigen 1914—1918.

I 1932 udkom en meget læseværdig Bog: „Geschichte des Feld- artillerie-Regiments von Peucker (1. Schles.) Nr. 6 1914—1918“, der indeholder mange interessante…

Læs mere...