Log ind

Militærhistorie


Skandinavisk Forsvarsforbund?

Skandinavisk Forsvarsforbund?

I det af den kendte norske Forfatter og Humanist Alf Larsen redigerede Tidsskrift „Janus" kan den interesserede Læser finde Artikler ikke alene af de bedste…

Læs mere...
Lidt om Luftforsvar af Byer med særligt Henblik paa Luftstridskræfternes Deltagelse heri

Lidt om Luftforsvar af Byer med særligt Henblik paa Luftstridskræfternes Deltagelse heri

Ved Forsvaret af en By eller lignende mod Bombardement fra Luften er Jagere et af de Forsvarsmidler, man kan bringe i Anvendelse. I det følgende skal dette…

Læs mere...
Generalmajor Johannes Peter Vilhelm Flies Jacobi: 29/6 1865 - 19/7 1934

Generalmajor Johannes Peter Vilhelm Flies Jacobi: 29/6 1865 - 19/7 1934

Med den nylig afdøde General er en i Hæren almindelig kendt og agtet Skikkelse forsvundet. Det skal i det følgende søges at riste Generalen den Minderune, han…

Læs mere...
Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

Lidt om Rekylgeværkompagniernes Udrustning

I sin Bog „The future of infantry“ opstiller Kaptajn Liddell Hart følgende Regler for de lettere Kompagniers Beklædning og Udrustning

Læs mere...