Log ind

Emne


Akademikerne og Værnepligten

Akademikerne og Værnepligten

Det er glædeligt, at Sporgsmaalet om Akademikernes Værnepligt er taget op til Drøftelse i M. T. Spørgsmaalet er af største Betydning for Hæren, og en anden…

Læs mere...
Akademikerne og Værnepligten

Akademikerne og Værnepligten

I en Artikel med ovenstaaende Titel har Korrespondent, hj. Kornet Hvidt i Militært Tidsskrift Nr. G bl. a. fremsat forskellige Bemærkninger vedrørende…

Læs mere...
Bemærkninger til Ritmester O. W. H. Michelsens Udarbejdelse: Et Næropklaringseksempel

Bemærkninger til Ritmester O. W. H. Michelsens Udarbejdelse: Et Næropklaringseksempel

I „Militært Tidsskrift" Nr. 1—3/1934 har Ritmester O. W. H. Michelsen fortsat sine Betragtninger over moderne Rytteris Optræden, idet Ritmesteren i „Et…

Læs mere...
Et Næropklaringseksempel

Et Næropklaringseksempel

Ritmester O. W. H. Michelsen har i Tidsskriftets Nr. 1, 2 og 3 fremsat sine Anskuelser for, hvorledes et Næropklaringsrytteri i en given Situation skal…

Læs mere...