Log ind

Sikkerhedspolitik i Arktisk og Nordatlanten

#

Forsvarsakademiet står bag bogen ”Sikkerhedspolitik i Arktis og Nordatlanten”, som udkom på DJØF Forlag i september 2021. Bogen undersøger Rigsfællesskabets og Forsvarets møde med den nye sikkerhedspolitiske virkelighed i Arktis og Nordatlanten. De to redaktører bag bogen, Camilla Tenna Nørup Sørensen og Jon Rahbek-Clemmensen, er begge lektorer og ph.d. tilknyttet Center for Arktiske Sikkerhedsstudier ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

Rigsfællesskabet står over for en ny sikkerhedspolitisk virkelighed, og bogen undersøger blandt andet, hvad stormagtskonkurrencen mellem Kina, Rusland og USA i Arktis og Nordatlanten betyder både for de interne dynamikker og samarbejdsrelationer i Rigsfællesskabet og Forsvarets ændrede rolle og opgaveløsning i lyset af førnævnte forhold. Redaktørerne har derfor samlet en lang række forskere og analytikere fra Forsvarsakademiet, Københavns Universitet, Grønlands Universitet, Færøernes Universitet og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) for at afdække disse forhold.

Efter et meget læsværdigt introduktionskapitel, forfattet af de to redaktører, indeholder bogens første del tre kapitler, som analyserer interesser og strategier for stormagterne Rusland, Kina og USA i Arktis samt et kapitel, der vurderer stormagtskonkurrencens betydning for USA´s deltagelse i Arktisk Råd.

Bogens anden del indeholder fire kapitler, som analyserer forskellige forhold i Rigsfællesskabet. Spørgsmål som, kan Danmark reducere stormagtskonkurrencen i Arktis? Hvad er Grønlands betydning for Danmark? Hvilken rolle har Grønland som udenrigs- og sikkerhedspolitisk aktør? Og hvordan Færøernes forhold til Danmark udvikles i disse år? Forsøger kapitlet at undersøge på en yderst interessant måde.

Bogens tredje del fokuserer på, hvordan dansk forsvar udfordres af de førnævnte forhold og her analyseres i fire kapitler den danske militære opbygning i Grønland, flådens dilemma omkring fokus på kystvagt eller kampopgaver, Flyvevåbnets opgaver og udfordringer i det arktiske område samt Færøernes militære betydning under stigende stormagtskonkurrence.

Bogens afsluttende kapitel opsamler og konkluderer på stormagtskonkurrencen og dens implikationer og svarer samtidigt på de spørgsmål og udfordringer, som stilles i introduktionskapitlet. Bogens kapitler indeholder alle en kort redegørelse for den teori og analyseramme, der anvendes, hvilket styrker kapitlernes argumenter. Bogen er forsynet med righoldige kilde- og litteraturhenvisninger samt illustrative kort.

Bogens kapitler er alle meget læseværdige og fremstår komplette – dog lider kapitel 4 om USA i Arktis af en mere snæver analyse af kampen om isbrydere og USA´s arktiske identitet og derved fremstår kapitlet ikke komplet på samme måde som de to foregående kapitler om Rusland og Kina i Arktis. Et bredere indblik i USA's ændrede fokus på Arktis kræver således læsning af flere af de øvrige kapitler.

Bogen er både interessant og velskrevet og den giver et forbilledligt samlet overblik over mange af de problemstillinger og spørgsmål, som har været på den sikkerhedspolitiske dagsorden i Rigsfællesskabet i de senere år. Samlet giver bogen læseren konkret viden om og indsigt i den sikkerhedspolitiske udvikling i Arktis og Nordatlanten og de forandringer, der foregår internt i Rigsfællesskabet. Samtidig bliver man som læser også klogere på, hvilke muligheder og udfordringer Danmark, Færøerne og Grønland står overfor, herunder også på det forsvarspolitiske område. Bogen kan derfor varmt anbefales til læsere med interesse for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Den er både oplysende og velstruktureret og giver mulighed for både at få et bredt overblik over emnet eller for at fordybe sig i en mere specifik problemstilling. 5 stjerner

Hans Peter Michaelsen, Forsvarsanalytiker og pens. major (FLV)

Boganmeldelse
Publiceret den 10. dec. 2021
Kommentarer i denne artikel: 0

DEL

Tags

Relaterede artikler

Emner