Log ind

Hurra for en debat om krigshistorie

#

Af kaptajn P.D. Corneliussen, ved Den Kongelige Livgarde. F.t. tjenestefri uden løn.

Endelig er debatten om krigshistorie kommet videre end hvorvidt, der er behov for undervisning i krigshistorie. Undertegnede er i hvertfald ikke i tvivl om at, behovet er stort. Den hidtidige debat var vel egentlig også mere en debat om motivation ? Indlæggene i Militært Tidsskrift (MT) nr. 4 1996 bar dejligt præg af at: “vi må videre”. Jeg skal være den første til at ønske, at dette må lykkes. Kendetegnene for den igennem årene meget lange debat om emnet er, at der som i bl.a. generalløjtnant K.G.H. Hillingsø’s indlæg peges på lødig overordnet styring. Herunder at finde frem til undervisningsmetoder og materialer, samt hvad der er værnsopgaver og hvad der er fælles opgaver. Virkeligheden er jo netop, at der har manglet en reel skelnen mellem forskning og undervisning i debatten. Jeg vil absolut afholde mig fra at udtale mig om forskning, da jeg har for lidt indsigt i dette til at kunne udtale mig. Jeg har gennem flere år forsøgt at finde frem til relevant undervisningsmateriale for en officer på laveste niveau. Det er en vanskelig opgave, og derfor bliver det præget af den enkelte underviser. Det er urimeligt. Der bør naturligvis fremstilles et “reglement” tilpasset niveauer og behov. Et autoriseret materiale, som der peges på i flere af indlæggene. Skærper det så også elevens interesse for faget og dets betydning, er det jo særdeles attraktivt. Når nu debatten.'tager en form som angivet i MT 4-1996, kan vi måske så nå dette skridt videre ? Som tidligere underviser vil jeg juble på kadetternes vegne, for det er jo dem der i nogen grad har været gidsler hidtil.