Log ind

Hitler. Kun hele verden var nok

#

Titel: Hitler. Kun hele verden var nok

Forfatter: Brendan Sims

Forlag: Gads Forlag

Diverse: 896 sider; Pris: 399,95 kr.

Anmelder: Poul Grooss

Rating: 4

 

Som anmelder accepterede jeg anmelderredaktørens forespørgsel om at anmelde denne bog på grund af emnet. Det var inden, jeg havde konstateret, at sideantallet var på 896! Med nogen skepsis gav jeg mig derfor i kast med læsningen. Min skepsis rettede sig særligt mod nyhedsværdien. Kunne der skrives noget nyt og interessant om emnet, som ikke allerede var blevet belyst i tidligere Hitler-biografier?

Bogen giver en meget kort beskrivelse af Hitlers barndom og ungdom, hvorefter man følger ham tæt fra udbruddet af Den første Verdenskrig. Beskrivelsen af Hitlers soldatertid ved Vestfronten er med til at tegne et billede af hans verdensopfattelse. Forfatteren - der er professor i historie ved Cambridge University - gør meget ud af at påpege, at i Hitlers opfattelse så var Storbritannien i mange henseender en forbilledlig nation. Det forblev landet sådan set med at være i resten af Hitlers levetid. Det var USA også. Ifølge Hitler var et af Tysklands store problemer, at i en periode over mange år udvandrede 250.000 tyskere årligt til USA, Canada og Australien. Dette drænede Tyskland for ”racemæssig kraft”, og gav de pågældende lande en enorm styrke. Denne styrke, som jo var ur-tysk, blev under Den anden Verdenskrig brugt til at ødelægge det oprindelige hjemland, Tyskland. Familier med tysk baggrund i USA udnyttede uddannelsessystemet og blev dygtige ingeniører, som i stedet for at tjene Tyskland nu bekæmpede Tyskland. Amerikanske soldater med tysk baggrund var ligeledes med til at sikre Tysklands nederlag i 1918. Hitler forsøgte, da den amerikanske luftindsats fra 1942 begyndte at blive voldsom over Tyskland, at isolere tilfangetagne amerikanske flybesætningsmedlemmer med tysk baggrund, således at de kunne blive omvendt og udnyttes i den gode tyske sags tjeneste. Forsøget faldt til jorden med et brag!

Efter gennemlæsningen af bogen må jeg konstatere, at bogen er ganske fremragende. Den lidt kedsommelige eller langstrakte indledning eller opstart er nødvendig for at forstå Hitlers baggrund og handlingsmønster. Hitler har levet i en verden med et helt andet værdisæt, end de fleste anerkender i dag. En del mennesker i hans omkreds har vel også erkendt, at han var rablende skør. Det kan man ikke direkte udlæse af bogens tekst, da forfatteren blot redegør for Hitlers synspunkter og læseren inviteres dermed til selv at drage sine egne konklusioner. Hitlers personlige raceteorier, som på ingen måde hviler på noget som ligner et videnskabeligt grundlag, danner grundlag for hans erobringspolitik. Hele hans kvindesyn er interessant. Kvinder betragter han mest som avlsdyr. Under hele krigen har han haft et voldsomt forbrug og misbrug af medicin. Det har påvirket hans handlinger.

Han beundrede som nævnt ”Anglo-Amerika”, men han frygtede den internationale kapitalisme i de to lande. Ifølge Hitler havde den internationale kapitalisme netop sit udspring i jødiske kredse i de to lande. Dermed gik såvel den internationale jødedom, kapitalismen og ”Anglo-Amerika” hen og blev fjender i Hitlers opfattelse. Hvis alle de gode tyskere i tidens løb var blevet hjemme i stedet for at emigrere, så havde Tysklands position været meget stærkere, ifølge Hitler. I denne situation ville Tyskland også have fået sig en mængde kolonier. I mellemkrigstiden ønskede Hitler derfor at kompensere, så Tyskland fik det nødvendige ”Lebensraum”, og det skulle være i østlige områder. Polen skulle måske hjælpe med i en rask krig mod Sovjetunionen. Bolsjevismen var ikke oprindeligt en hovedfjende, men den ”jødiske bolsjevisme” fik da et ord med på vejen i ny og næ.

Det fremgår klart, at Hitler personligt stod bag ”Einsatzgruppen” på Østfronten, som i 1941 begik folkemord lige bag fronten. Hitler ønskede personligt at sulte 30 millioner slaver ihjel. Han stod også personligt bag ”Endlösung” af jødespørgsmålet. Bogen levner ingen tvivl om Hitlers skyld i nazismens forbrydelser.

Bogen har et omfattende noteapparat på over 100 sider. Den er baseret på et enormt kildemateriale. Der er desuden et udmærket personregister. Bogens eneste illustration er et forsideportræt af Hitler på omslaget.

Bogen afsluttes med en kort konklusion på fem sider, og den er også velskrevet. Heraf fremgår Hitlers fem nøglesynspunkter igennem hele karrieren:

1. Han var optaget af ”jødernes magt”. Den overdrev han voldsomt og i en sådan grad, at antisemitismens centrale stilling i hans verdensanskuelse kun kan betegnes som paranoid.

2. Han undervurderede Sovjetunionens betydning og navnlig dets styrke.

3. Han var overbevist om ”Anglo-Amerikas” magt, og her fik han ret.

4. Han var i tvivl om den tyske befolkningsgruppes egnethed i krig mod ”Anglo-Amerika”. Var befolkningen for svag og splittet til at sejre? Her tvivlede han med rette.

5. Endelige spåede han, at Tyskland enten ville blive en ”verdensmagt” eller ”intet”. Her fik han også ret.

I sin konklusion fremhæver forfatteren tillige de mange generaler af tysk afstamning, som var med til at nedkæmpe Det tredje Rige, her i blandt general Dwight D. Eisenhower, US Army og general Carl Spaatz, US Army Air Force. Det var ganske uforståeligt for Hitler.

Bogen tegner et godt billede af personen Hitler og hans verdensopfattelse. Hvis man får den på plads, så kan man bedre forstå hans handlinger. Det ændrer intet ved, at han har været en egocentrisk, paranoid og grusom diktator, og hans omgivelser burde på et tidligere tidspunkt have erkendt dette og være skredet til handling, men det er en helt anden sag.

 

Poul Grooss,

kommandør (pensioneret)