Log ind

Fra udlandet 1961 - 12

#

WESERÜBUNG

Bogen »Weserübung« (den tyske besættelse af Danmark og Norge i 1940) af den tyske professor W alther Hubatsch er anmeldt i A llgemeine Schweizerische M ilitär Zeitschrift nr. 2/1961. Fra denne anmeldelse citeres:

»Weserübung« darf für alle Zeiten anderseits auch ein Lehrbeispiel dafür sein, dass ein noch nicht angegriffener Staat hei zunehmender Bedrohung auf höchste Wachsamkeit oder gar Alarmbereitschaft umschalten muss. Das Verhalten Norwegens und Dänemark im Frühjahr 1940 sind Musterbeispiele für das Unterlassen wichtigster vorsorglicher Massnahmen und für unverantwortliche Sorglosigkeit. Vor allem im Kapitel »Die diplomatischen Vorgänge im A p ril 1940« ist dargelegt mit welch unvorstellbarer Gutgläubigkeit und Sorglosigkeit die dänischen Regierungsstellen in die Katastrophe hineinschlitterten, so dass der Historiker schlicht feststellen durfte: »Die deutsche militärische Aktion gegenüber Dänemark war mit geringen Kräften erfolgreich durch geführt«. Der Widerstand der dänischen Truppen war nur symbolisch und brach beim ersten Ansturm sofort zusammen«.

SIDEJVINDER nedskyder B-52 Under rutinemæssig, fingeret lu ftkamp nedskød et amerikansk F-100 jagerfly ved hjælp af en SIDEWINDER-raket et B-52 bombefly den 7. april 1961 i New Mexico. A f bombeflyets 7 mand store besætning reddede 5 sig ved hjælp af faldskærm, medens 2 omkom. Ca. 5 af hinanden uafhængige sikringsforanstaltninger skal hindre, at en ulykke af ovennævnte type kan indtræffe, og man har derfor sat store kræfter ind på at fin ­ de ud af, hvorfor ingen af disse sikringsforanstallninger har virket, som de skulle.

(Missiles and Rockets, 17/4 1961).

Jagerflyet STARFIGHTER

Det amerikanske forsvarsministerium har for nylig besluttet at afgive ordre på fremstilling af 400 stk. fly af typen F 104 G S TAR F IG H TER . Disse fly er bestemt til modernisering af Danmarks, Norges, Grækenlands og Tyrkiets flyvevåben. De skal fremstilles i USA, og ordren vil formentlig være effektueret engang i 1964. (Flugwehr und -technik, 3/1961).

MACE B

på Okinawa Det amerikanske førcrløse fly M A ­ CE B vil i løbet af året 1961 blive installeret på Okinawa. Planerne herom har hid til været hemmeligholdte, idet man frygtede politisk uro om sagen. Okinawa er besat og kontrolleret af USA, men betragtes fortsat som japansk område og vil til sin tid blive givet tilbage til Japan. Der har hid til ikke i det fjerne østen eksisteret et modstykke til mellemdistanceraketterne JU P IT E R i Tyrkiet og Italien, T H O R i England, men med M A C E B vil dette komme. M A C E B bærer en atombombe, går i ca. 12 km højde, har en hastighed på ca. 1050 km/t og en afskydningsvægt på 7 tons samt en rækkevidde på omtrent 2000 km, hvilket vil sige, at den kan nå ind over den del af Kina, der er ved at blive industrialiseret (Okinawa ligger 550 km fra Kinas kyst). (Missiles and Rockets, 13/3 1961).

MIRAGE III C

I SCHW EIZ De små lande kan vanskeligt få råd til at anskaffe det mere komplicerede og kostbare krigsmateriel som f. eks. fly. Med den hastighed, hvormed fly forældes, bliver det yderligere vanskeligt for et lille koalitionsfrit land at følge med. I Schweiz har man i nogen tid skullet anskaffe nye fly og har efter forskellige vurderinger taget følgende 6 typer i betragtning: den franske M IRAG E , den svenske D R A K E N , den italienske F IA T G 91, den amerikanske F 104 S TAR ­ F IG H T ER , den amerikanske Grumman S U PER T IG ER og den engelske Northrop N 156 F FR E E D O M F IG H TER . Bedømmelsen af disse 6 typer foretoges efter et pointssystem. I dette system gav man altså points for bestemte egenskaber, men naturligvis var disse egenskaber eller krav afvejede i værdi i forhold til hinanden, således at den slutteligt opnåede pointssum for de enkelte fly virkelig også var et udtryk for, hvad man i Schweiz måtte betragte som et mål for den ønskede sammenligning. I dette pointssystem stod S U PER T IG ER længe på første plads, men på grund af dette flys høje pris måtte man lade det ude af betragtning af økonomiske årsager (og dette gjaldt også for S TA R F IG H T ER ) . Det endelige pointsbillede blev, at M IR A G E stod som en ubestridt nr. 1 og 10 % højere end nr. 2, den svenske D R A ­ K EN . Slutkampen stod altså mellem M IR A G E og D R A K E N , og egentlig ville Schweiz gerne have D R A K E N af handclspolitiske årsager, da såvel Schweiz som Sverige er medlem af »de syv«, men M IRAGEs pointsoverlegenhed skønnedes for stor, til at man kunne indstille D R A K E N som nr. 1. En af årsagerne til M IRAG E s større pointssum ligger i, at dette flys rækkevidde er 140— 200 km større end DRAKEN s. D R A K E N stiger en del bedre end M IR A G E i de lavere luftlag, og M IR A G E kræver en 35 °/o længere startbane end D R A K E N , så man vil se, at D R A K E N på adskillige punkter er det overlegne fly, men det vil iøvrigt føre for vidt at bringe en detaljerct sammenligning. Dog hør tlet anføres, at man i Schweiz lagde vægt på, at alle tegninger i metrisk mål og i fransk sprog lå klar til licenshygning af M IR A G E i Schweiz, og at Frankrig er naboland til Schweiz. Man har da i Schweiz ønsket at anskaffe 100 stk. M IR A G E III C og søger til anskaffelsen bevilget 1600 millioner kr. Heraf skal 800 millioner bruges til den direkte anskaffelse af de 100 stk. fly, medens 370 millioner er til reservedele m. v. Tallet 1170 millioner kr. kan sammenlignes med de 500 miDioner kr., som en tidligere af Schweiz i England indkøbt serie også på 100 stk. af H U N T E R kostede. M IR A G E er altså ca. 2 y2 gange så dyr som H U N T E R . Anskaffelse af 100 stk. S U PER T IG ER ville have kostet 370 millioner kr. mere. Man vil nu formentlig bestille 3— 4 stk. M IR A G E i Frankrig. De vil blive leveret i 1963, og i 1964 vil den første i Schweiz på licens hyggede M IR A G E være færdig. Ved en månedlig produktion på 3 stk. vil anskaffelsen da være tilendebragt 3 år senere.

(Flugwehr und -technik, 2/1961).

M.